Zaměstnanecké průzkumy, jak je neznáte

Efektivní zaměstnanecké průzkumy s okamžitými výsledky pro ty, kdo je potřebují. Chcete, aby byli vaši manažeři úspěšnější a lépe rozuměli svým týmům? Ptejte se pravidelně zaměstnanců, co si myslí a cítí, a nechte na Arnoldovi, aby vše shrnul do praktického reportu. Zásobujte management daty, díky kterým bude dělat jen ta nejlepší rozhodnutí.

Vysoká návratnost

Zaměstnanci mají Arnolda rádi, běžná návratnost je 75 %.

Vše si řídíte sami

Arnolda ovládáte přímo ze svého Admin portálu.

7 podporovaných jazyků

Arnold umí anglicky, česky, maďarsky, polsky, rusky, srbsky a slovensky.

V souladu s GDPR

GDPR je Arnoldův dobrý kamarád. Ukažte náš GDPR checklist kolegům z Compliance.

Jak Arnold funguje

1.Rozvrhněte si témata

Arnold má v záloze přes 30 témat, která může s vašimi zaměstnanci probrat. Konverzace si také můžete podle potřeby upravit nebo vytvořit vlastní.

2. Nahrajte e-maily nebo telefonní čísla zaměstnanců

Nahrajte nebo zkopírujte do Arnolda seznam zaměstnanců. Arnold jim pak ve stanovený den a čas odešle pozvánky ke konverzaci.

3. Zvolte příjemce reportu

Sami si zvolíte, kdo obdrží reporty s výsledky. Reporty jsme vyladili tak, aby vyhovovaly různě velkým týmům (i jednočlenným). Pro HR a nejvyšší vedení jsme připravili speciální souhrnné reporty se shrnutím výsledků. 

4. Uveďte Arnolda do kolektivu

Představte Arnolda kolegům. Je důležité aby chápali, proč s nimi chce Arnold mluvit, a jak s jejich odpověďmi naloží.

5. Dejte si kávu a nohy na stůl

Arnold se o vše postará. Odešle pozvánky e-mailem nebo textovou zprávou a těm, co neodpoví, se připomene. Jakmile vyprší čas pro řešení konkrétního tématu, Arnold sestaví a rozešle reporty. Nezapomeňte na zákusek.

6. Sledujte reakce

Manažeři získají od svých týmů podrobnou zpětnou vazbu. Nejvyšší vedení si přečte souhrnný report a posoudí, zda je třeba nějakou z oblastí dále řešit. Kolegové na vedoucích pozicích se vás začnou vyptávat, jaká další témata může Arnold nabídnout. Právě jste tak ze zaměstnaneckého průzkumu udělali nástroj pro rozvoj manažerů.

Chcete si aplikaci nezávazně vyzkoušet?

Popovídejte si s Arnoldem tak, jak s ním budou při průzkumu chatovat vaši zaměstnanci.

Snadné použití

  • Témata si rozvrhnete v Admin portálu
  • Připravené konverzace
  • Připravené komunikační šablony
  • Pozvánky ke konverzacím obstará Arnold 

Na míru vašim potřebám

  • Vytvářejte si vlastní konverzace
  • Definujte vlastní reporty
  • Volte ze 7 jazyků.

Vícejazyčná podpora

  • Zaměstnanci chatují ve svém jazyce.
  • Manažeři dostávají reporty v jazyce dle vlastního výběru (se strojově přeloženými komentáři)

Jednoduchá kalkulace ceny

  • S měsíčním předplatným získáte vše, co Arnold umí.

Říkají o nás:

Arnold nám umožňuje průběžně získávat zpětnou vazbu od našich zaměstnanců. Pomáhá nám tím odhalovat slabá místa a ve spolupráci s manažery vytvářet akční plány, díky kterým se můžeme v daných oblastech zlepšovat. Arnold v reportech také porovnává výsledky jednotlivých týmů napříč společností.

Reference logo actum digital

HR Generalist, Actum Digital

Veronika Krejčová

Arnoldová síla je v jednoduchosti, rychlosti a přesném zacílení vybraného tématu. Od kolegů jsme se dozvěděli cenné informace, díky kterým jsme nyní schopni zlepšovat procesy ve společnosti a zajistit zaměstnancům nástroje, které opravdu potřebují.

V innogy jsme Arnolda otestovali ve třech různých větších týmech napříč naším byznysem. Líbilo se nám digitální řešení i způsob sbírání zpětné vazby od našich zaměstnanců. Na základě výstupů od Arnolda jsme byli schopni velmi rychle reagovat na podněty zaměstnanců a okamžitě je zapracovat do běžného pracovního života v jednotlivých týmech.

Během rychlého překlopení celého Bisnode do režimu spolupráce na dálku jsme řešili, jak posílit kontakt se zaměstnanci a zjistit jejich aktuální potřeby. Zkusili jsme Arnolda na Covid balíček. Pustili jsme tři Arnoldovy témata a dosáhli návratnosti 89 %. Díky vysokému zapojení všech kolegů jsme mohli na základě dat z reportů plánovat související opatření.

People Lead CZ & SK, Bisnode

Daniela Velíšková

Společnosti, které důvěřují Arnoldovi: