Trendy v zamestnaneckých prieskumoch

Ako ste spokojní so svojim nástrojom na prieskum spokojnosti zamestnancov? Pravdou je, že väčšina firem by na túto otázku odpovedala, že ani veľmi nie. Prečo? A čo sa s tým dá urobiť?
Trendy v zamestnaneckých prieskumoch

Prečo nikto nemá rád prieskumy spokojnosti?

Na začiatku roka 2018 sme sa spýtali 50 zástupcov medzinárodných aj lokálnych firiem na to, či a ako robia prieskum spokojnosti medzi svojimi zamestnancami. Hlavný výsledok nás prekvapil – aj napriek tomu, že takmer všetci používajú nejaký online nástroj na prieskum spokojnosti, nenašli sme veľa firem, ktoré by boli spokojné so spôsobom, ako získavajú spätnú väzbu od zamestnancov. No nie je to paradoxné?
 
Ako najčastejšie problémy často uvádzajú:
  • Šialene dlhé dotazníky, ktoré nikto nemá rád.
  • Dotazníky sú nezrozumiteľné a zle sa ovládajú.
  • Na výsledky sa čaká aj niekoľko týždňov.
  • Anonymita dramaticky znižuje praktickú použiteľnosť výsledkov.
  • Prieskumy často nemajú pre zamestnancov žiadny praktický dopad.
Z potreby sledovať spokojnosť zamestnancov a včas tak odhaliť nejaký vnútropodnikový problém sa časom stane len akási každoročná formalita, ktorú nikto neberie príliš vážne – ani zamestnanci, ani vedenie. Nieto že by na základe výsledkov probehli niekedy nejaké väčšie, prospešné zmeny. 
 
A čo prieskum spokojnosti, ktorý zamestnanci aj manažéri milujú? Zoznámte sa s Arnoldom
 
Našli ste sa v tom? Ak áno, asi to pre vás nebude žiadna novinka. My sme však chceli vedieť, kde je pes zakopaný. A dôvody, ktoré firmy do tejto nepríjemnej situácie dostali sa tiež často opakujú:
Firma chcela ušetriť a preto nakúpila globálne riešenie pre všetky pobočky, ktoré potom bohužiaľ v realite nefunguje dobre v žiadnej z nich. 
Alebo implementovali vo firme softvérovú HR platformu, v ktorej majú na výber len jednu (nevhodnú) možnosť prieskumu. 
Alebo používajú rovnakú formu dotazníku už niekoľko rokov a zo zvyku alebo strachu zo straty predchádzajúcich výsledkov nechcú robiť žiadne zmeny.
Áno, posledný bod je veľmi častý – použitie výsledkov často brzdí jednoducho to, že metódy zberu a forma kladenia otázok sú zastaralé a nezodpovedajú súčasným potrebám. 
 

Takže, aké sú tie súčasné metódy?

Asi vás neprekvapí, že zisťovať spätnú väzbu raz ročne formou papierových dotazníkov („Ste vo firmě spokojní? ÁNO-NIE”) je dnes už skôr na pousmiatie a rozhodne to vedeniu nepovie nič o realite vo firme tu a teraz. Nie že by sme mali niečo proti ceruzke a papieru, ale návratnosť týchto dotazníkov býva mizivá a možnosť spracovať väčšie množstvo odpovedí je obmedzené kapacitami toho, kto kladie otázky (tedy, ehm, pravdepodobne vaším časom).
 
Dotazníky online sú už samozrejmým štandardom. V ich prípade je potom problémom, ako udržiavať informácie presné, aktuálne – a neznechutiť zamestnancov siahodlhým alebo príliš častým kladením otázok. Aj ich návratnosť potom totiž býva neveselá. Jedným z riešení môžu byť tzv. pulzné prieskumy.

Rýchle a stručné pulzné prieskumy (Pulse Surveys)

Ide o prieskumy, kde je zber údajov roztrieštený do menších časových úsekov. Inými slovami – zamestnanci pravidelne (väčšinou raz týždenne) dostávajú krátký dotazník, ktorý je buď zameraný na uzavretú tému, alebo je koncipovaný ako postupnosť otázok. Dotazníky potom bývajú krátke a zvyšuje se tak ochota zamestnancov sa im venovať.

Konverzačné roboty vo vašich službách

Ďalší zo súčasných trendov nás zaujal natoľko, že sme sa s ním rozhodli sami experimentovať. Konverzačné roboty sa začínajú presadzovať stále častejšie a rozhodne to už nie je len nejaká nepoužiteľná online hračka. Dajú sa využiť aj na zisťovanie spätnej väzby formou konverzácie na vopred dané témy.
 
Ako vyzerajú dotazníky spokojnosti vo firmách formou konverzačného robota? Po prvé, je to nová forma, ktorú veľa ľudí rado vyskúša už len zo zvedavosti (a mimochodom vám tak vyplnia dotazník). Keď sú konverzácie dobre napísané, zamestnanci radi vyplnia dotazník (teda pardon, lepšie povedané „pobavia sa s robotom”) aj nabudúce. Tie najšikovnejšie roboty z konverzácií dokážu vytvoriť aj pekné správy, takže ani vedenie nebude o nič ukrátené. Samozrejme, správy sú dostupné ihneď po ukončení zberu údajov, nie je potrebné na ne čakať..
Ukážka Arnoldovej konverzácie
Jeden takýto robot sme tiež naprogramovali a vypustili ho na trh. 
Dali sme mu meno Arnold a hovorí po slovensky! 
(Autor: Michal Osuský)