Cenník

Free

0 Kč

tím do 15 ľudí


Začať hneď

Používajte Arnolda zdarma

Vyskúšajte si vybrané témy v menšom tíme

Získate:

 • 5 pripravených tém prieskumov (Spokojnosť zamestnancov, Konštruktívna spätná väzba, Rozvoj zamestnancov, Práca z domu, Efektívna interná komunikácia)
 • DEMO verziu onboardingu pre nováčikov
 • Prieskumy v jednom jazyku (CS/SK/EN)
 • Neobmedzený počet prieskumov
 • 30dňová história dát v súlade s GDPR

Essential

ušetríte 17 %

50 Kč

 • za účastníka za mesiac
 • od 50 účastníkov

Kontaktovať

Začnite so skúšobnou verziou na 3 týždne

Pripravené témy a celá história prieskumov

Všetko z FREE a naviac:

 • 35 pripravených tém prieskumov
 • Možnosť využiť pripravené témy procesných prieskumov v oblasti Hiringu, Onboardingu a Offboardingu
 • Neobmedzená história dát počas doby používania služby (*) v súlade s GDPR
 • Zákaznícka podpora cez chat (*)
 • Prístup do knižnice Arnold akadémie (*)

Business

ušetríte 25 %

75 Kč

 • za účastníka za mesiac
 • od 50 účastníkov
 • licencia min. 2 mesiace

Kontaktovať

Začnite so skúšobnou verziou na 3 týždne

Prieskumy na mieru a pokročilé funkcie

Všetko z Essential a naviac:

 • Možnosť úpravy pripravených štandardných tém
 • Možnosť úpravy procesných prieskumov v oblasti Hiringu, Onboardingu a Offboardingu
 • Metodologická podpora pri tvorbe vlastných tém
 • Verejný prieskum (Public Survey)
 • Prieskumy vo viacerých jazykoch
 • Integrácia s Teamio - automatické spúšťanie prieskumov v oblasti náboru
 • Individuálne školenia a podpora pri implementácii

Pre spoločnosti s viac ako 300 zamestnancami

Nezáväzne konzultovať

Kontaktujte obchodníka

Poznámky:
(*) Neobmedzená história počas doby používania služby
Všetky Údaje a Správy poskytované v rámci systému Arnold budú anonymizované po 25 mesiacoch od zhromaždenia Údajov. Pre viac informácií prosím navštívte stránku produktových podmienok.

(*) Podpora cez chat
Jednoduché kontaktovanie podpory cez službu Intercom priamo v admin portáli.

(*) Arnold akadémia
Vzdelávacie materiály a návody na efektívnejšie používanie Arnolda.

Porovnanie edícií

Free
Essential
Business

Témy

Počet pripravených tém
5 tém
35 tém
35 tém
Možnosť využiť pripravené témy na prieskumy v oblasti Onboardingu, Offboardingu a Hiringu
Možnosť úpravy pripravených štandardných tém
Možnosť úpravy procesných prieskumov v oblasti Hiringu, Onboardingu a Offboardingu
Metodologická podpora pri tvorbe vlastných tém (nad 50 účastníkov)
Prieskumy v jednom jazyku (CS / SK / EN )
Prieskum vo viacerých jazykoch (CS / SK / EN ) a ďalšie podľa dohody

Výsledky

Neobmedzený počet spustených prieskumov
Neobmedzená história dát počas doby používania služby (*) v súlade s GDPR
30dňová história
Integrácia s Teamio a automatické spúšťanie prieskumov v oblasti náboru
Zasielanie pozvánok na prieskum pomocou SMS*

Customer Support

Zákaznícka podpora cez chat

Vzdelávanie

Prístup do knižnice Arnold akadémie
Individuálne školenia a podpora pri implementácii (nad 50 účastníkov)

Poznámky:
(*) Pri vysokom počte pozvánok pomocou SMS môžu byť náklady zdieľané s klientom

Arnold FAQ

Na zobrazenie odpovede kliknite na otázku.

Nie je nutné presne vedieť, koľko vás za rok vo firme bude, stačí odhad. Pri kalkulácii si jednoducho položte tieto otázky:

Plánujeme navyšovať počet zamestnancov? Pokiaľ áno, akým tempom?

Plánujeme na tom byť v počte zamestnancov približne rovnako?

Alebo naopak plánujeme počet zamestnancov o niečo znížiť?

Až si na tieto otázky odpoviete, započítajte vaše vyhliadky do kalkulácie a spolu s vybranou edíciou tak určíte ročnú cenu služby. Pokiaľ sa stane, že u vás počet zamestnancov porastie rýchlejšie, než ste predpokladali, v Arnoldovi vás na túto skutočnosť upozorníme, ale nebudeme službu obmedzovať. Ozveme sa vám iba v prípade, že by ste predplatený počet účastníkov výrazne prekročili.

Áno, Arnolda je možné zakúpiť na vybrané mesiace, niekoľkokrát do roka. Tento variant nastáva napríklad v prípade, keď klient v roku plánuje mať jeden alebo dva väčšie zamestnanecké prieskumy. V takomto prípade zostávajú reporty dostupné počas celej doby, kedy je predplatné Arnolda aktívne. Po skončení predplatného sú reporty k dispozícii ešte 30 dní. V prípade obnovenia predplatného sú reporty opäť k dispozícii.

Bez ohľadu na zvolenú edíciu Arnolda vždy platí, že kvôli GDPR je najdlhšia doba, počas ktorej sú reporty k dispozícii, 25 mesiacov. Po tejto lehote sú nevratne (fakt to nejde) zmazané.

Využiť len určitý zvolený typ prieskumov, napr. Onboarding nováčikov, je možné. Je nutné pamätať na to, že v edíciách Business a Essential je minimálny počet predplatených účastníkov 50. Keďže zber spätnej väzby u onboardovaných nováčikov beží počas doby troch mesiacov, zodpovedá počet 50 zapojených účastníkov v mesiaci presne 200 nástupom v roku. Pokiaľ máte menej než 200 nástupov v roku, stojí vás teda Arnold pre oblasť onboardingu v edícii Essential 30.000 Kč a v edícii Business 45.000 Kč.

Prístup k ostatným nevyužívaným témam nie je funkčne nijako obmedzený a v rámci zakúpeného množstva účastníkov je možné využiť všetky dostupné témy.

Áno, pilotne teraz túto možnosť po dohode s klientami testujeme, pokiaľ na správu výberových konaní využívajú Teamio PRO. Arnold v tomto prípade beží celkom automaticky na pozadí a zbiera spätnú väzbu u uchádzačov

 • pozvaných na pohovor – uchádzačom príde e-mail priamo od Arnolda
 • ktorí sú zamietnutí – do šablóny e-mailu o zamietnutí nastavíme odkaz na konverzáciu

Arnold v tomto prípade zbiera spätnú väzbu na jednotlivých konaniach počas doby troch mesiacov. Maximálny počet výberových konaní, na ktorých Arnold spätnú väzbu zbiera, zodpovedá 25 % z celkového počtu predplatených účastníkov.

Áno, je to možné. Arnold umožňuje zvýšiť počet účastníkov pre aktívne predplatné. Cena za nových účastníkov sa potom vypočíta ako počet zostávajúcich mesiacov predplatného * počet účastníkov * cena zvolenej edície.

 

Pokiaľ sa zvyšuje počet účastníkov v priebehu mesiaca, tak sa pre daný mesiac spočíta počet zostávajúcich dní v mesiaci/počet dní v mesiaci * počet účastníkov * cena zvolenej edície.

Áno, priamo v Arnoldovi ide vyplniť formulár, ktorý obratom spracujeme. Zatiaľ ale nemáme implementovanú platobnú bránu, takže požiadavku je nutné odbaviť manuálne.