Cenník

Free

0 Kč

tím do 15 ľudí


Začať hneď

Používajte Arnolda zdarma

Vyskúšajte si vybrané témy v menšom tíme

Získate:

 • 5 pripravených tém prieskumov (Spokojnosť zamestnancov, Konštruktívna spätná väzba, Rozvoj zamestnancov, Práca z domu, Efektívna interná komunikácia)
 • Prieskumy v jednom jazyku (CS/SK/EN)
 • Neobmedzený počet prieskumov
 • 30dňová história dát v súlade s GDPR

Essential

ušetríte 17 %

50 Kč

 • za účastníka za mesiac
 • od 50 účastníkov

Objednať

Začnite so skúšobnou verziou na 3 týždne

Pripravené témy a celá história prieskumov

Všetko z FREE a naviac:

 • 35 pripravených tém prieskumov
 • Možnosť využiť pripravené témy procesných prieskumov v oblasti Hiringu, Onboardingu a Offboardingu
 • Neobmedzená história dát počas doby používania služby (*) v súlade s GDPR
 • Zákaznícka podpora cez chat (*)
 • Prístup do knižnice Arnold akadémie (*)

Business

ušetríte 25 %

75 Kč

 • za účastníka za mesiac
 • od 50 účastníkov

Objednať

Začnite so skúšobnou verziou na 3 týždne

Prieskumy na mieru a pokročilé funkcie

Všetko z Essential a naviac:

 • Možnosť úpravy pripravených štandardných tém
 • Možnosť úpravy procesných prieskumov v oblasti Hiringu, Onboardingu a Offboardingu
 • Metodologická podpora pri tvorbe vlastných tém
 • Integrácia s Teamio - automatické spúšťanie prieskumov v oblasti náboru
 • Individuálne školenia a podpora pri implementácii

Pre spoločnosti s viac ako 300 zamestnancami

Nezáväzne konzultovať

Kontaktujte obchodníka

Poznámky:
(*) Neobmedzená história počas doby používania služby
Všetky Údaje a Správy poskytované v rámci systému Arnold budú anonymizované po 25 mesiacoch od zhromaždenia Údajov. Pre viac informácií prosím navštívte stránku produktových podmienok.

(*) Podpora cez chat
Jednoduché kontaktovanie podpory cez službu Intercom priamo v admin portáli.

(*) Arnold akadémia
Vzdelávacie materiály a návody na efektívnejšie používanie Arnolda.

Porovnanie edícií

Free
Essential
Business

Témy

Počet pripravených tém
5 tém
35 tém
35 tém
Možnosť využiť pripravené témy na prieskumy v oblasti Onboardingu, Offboardingu a Hiringu
Možnosť úpravy pripravených štandardných tém
Možnosť úpravy procesných prieskumov v oblasti Hiringu, Onboardingu a Offboardingu
Metodologická podpora pri tvorbe vlastných tém (nad 50 účastníkov)
Prieskumy v jednom jazyku (CS / SK / EN )

Výsledky

Neobmedzený počet spustených prieskumov
Neobmedzená história dát počas doby používania služby (*) v súlade s GDPR
30dňová história
Integrácia s Teamio a automatické spúšťanie prieskumov v oblasti náboru

Customer Support

Zákaznícka podpora cez chat

Vzdelávanie

Prístup do knižnice Arnold akadémie
Individuálne školenia a podpora pri implementácii (nad 50 účastníkov)

Arnold FAQ

Na zobrazenie odpovede kliknite na otázku.

Nie je nutné presne vedieť, koľko vás za rok vo firme bude, stačí odhad. Pri kalkulácii si jednoducho položte tieto otázky:

Plánujeme navyšovať počet zamestnancov? Pokiaľ áno, akým tempom?

Plánujeme na tom byť v počte zamestnancov približne rovnako?

Alebo naopak plánujeme počet zamestnancov o niečo znížiť?

Až si na tieto otázky odpoviete, započítajte vaše vyhliadky do kalkulácie a spolu s vybranou edíciou tak určíte ročnú cenu služby. Pokiaľ sa stane, že u vás počet zamestnancov porastie rýchlejšie, než ste predpokladali, v Arnoldovi vás na túto skutočnosť upozorníme, ale nebudeme službu obmedzovať. Ozveme sa vám iba v prípade, že by ste predplatený počet účastníkov výrazne prekročili.

Áno, Arnolda je možné zakúpiť na vybrané mesiace, niekoľkokrát do roka. Tento variant nastáva napríklad v prípade, keď klient v roku plánuje mať jeden alebo dva väčšie zamestnanecké prieskumy. V takomto prípade zostávajú reporty dostupné počas celej doby, kedy je predplatné Arnolda aktívne. Po skončení predplatného sú reporty k dispozícii ešte 30 dní. V prípade obnovenia predplatného sú reporty opäť k dispozícii.

Bez ohľadu na zvolenú edíciu Arnolda vždy platí, že kvôli GDPR je najdlhšia doba, počas ktorej sú reporty k dispozícii, 25 mesiacov. Po tejto lehote sú nevratne (fakt to nejde) zmazané.

Využiť len určitý zvolený typ prieskumov, napr. Onboarding nováčikov, je možné. Je nutné pamätať na to, že v edíciách Business a Essential je minimálny počet predplatených účastníkov 50. Keďže zber spätnej väzby u onboardovaných nováčikov beží počas doby troch mesiacov, zodpovedá počet 50 zapojených účastníkov v mesiaci presne 200 nástupom v roku. Pokiaľ máte menej než 200 nástupov v roku, stojí vás teda Arnold pre oblasť onboardingu v edícii Essential 30.000 Kč a v edícii Business 45.000 Kč.

Prístup k ostatným nevyužívaným témam nie je funkčne nijako obmedzený a v rámci zakúpeného množstva účastníkov je možné využiť všetky dostupné témy.

Áno, pilotne teraz túto možnosť po dohode s klientami testujeme, pokiaľ na správu výberových konaní využívajú Teamio PRO. Arnold v tomto prípade beží celkom automaticky na pozadí a zbiera spätnú väzbu u uchádzačov

 • pozvaných na pohovor – uchádzačom príde e-mail priamo od Arnolda
 • ktorí sú zamietnutí – do šablóny e-mailu o zamietnutí nastavíme odkaz na konverzáciu

Arnold v tomto prípade zbiera spätnú väzbu na jednotlivých konaniach počas doby troch mesiacov. Maximálny počet výberových konaní, na ktorých Arnold spätnú väzbu zbiera, zodpovedá 25 % z celkového počtu predplatených účastníkov.

Áno, je to možné. Arnold umožňuje zvýšiť počet účastníkov pre aktívne predplatné. Cena za nových účastníkov sa potom vypočíta ako počet zostávajúcich mesiacov predplatného * počet účastníkov * cena zvolenej edície.

 

Pokiaľ sa zvyšuje počet účastníkov v priebehu mesiaca, tak sa pre daný mesiac spočíta počet zostávajúcich dní v mesiaci/počet dní v mesiaci * počet účastníkov * cena zvolenej edície.

Áno, priamo v Arnoldovi ide vyplniť formulár, ktorý obratom spracujeme. Zatiaľ ale nemáme implementovanú platobnú bránu, takže požiadavku je nutné odbaviť manuálne.