arnoldova témata

Pripravené témy

Niekedy nie je potrebné sa pýtať všetkých a na úplne všetko v rámci siahodlhého prieskumu spokojnosti. Pracovať s robustnými výstupmi a dodať ich včas manažérom je pekná drina, ktorá nakoniec často neprinesie vytúženú zmenu. Arnolda sme preto od základu postavili úplne inak.

Arnold spolu s HR odborníkmi pripravil viac ako 35 krátkych, zhruba 5 minútových chatov, ktoré ľuďom zaberú minimum času. Témy pokrývajú celú cestu zamestnanca spoločnosťou od náboru, cez prvé mesiace v práci, dobu, ktorú zamestnanec v spoločnosti strávi, až po odchod.

Arnoldove témy môžete využiť tak, ako sú alebo ich upraviť na mieru podľa vašej firemnej kultúry a špecifických potrieb. Môžete si napísať aj svoje vlastné.

Hiring

Arnold vie zmapovať skúsenosť uchádzačov, ktorí sa prihlásia na niektorú z vašich otvorených pozícií. V prehľadnom reporte potom ľahko zistíte, čo kandidátov presvedčilo sa prihlásiť, ako sa cítili v priebehu interview a napríklad aj prečo ponuku najčastejšie neprijmú. Arnoldov hiringový modul je možné priamo nadviazať na aplikáciu Teamio a automatizovať rozosielanie prieskumov v nadväznosti na uskutočnené akcie v Teamio.

hiring

Onboarding

Viete, že nedostatočná adaptácia nováčikov je jedným z najčastejších dôvodov, prečo ľudia z firmy dobrovoľne odchádzajú hľadať šťastie inde? Arnoldov onboardingový modul vám pomôže overiť, či máte onboarding nastavený správne, prípadne vyhľadať slepé miesta v adaptačnom procese a včas odhaliť, s čím noví zamestnanci potrebujú pomôcť.

audience difference illustration arnold robot

Rozvoj a retencia

Arnold má knižnicu pripravených tém, ktoré môžete spustiť tak, ako sú alebo ich upraviť na mieru vašej spoločnosti. Urobte si kompletný obraz o tom, ako sa vo vašej firme ľuďom pracuje. Prechádzate zmenou? Spýtajte sa, ako ju zamestnanci vnímajú. Pýtajte sa ich tak často, ako potrebujete, dajte si čas na vyhodnotenie a nadväzné kroky. Témy sú zamerané úzko, čo zaisťuje ich akcieschopnosť. Výsledky vás potom nezahltia prácou na niekoľko mesiacov.

Spýtať sa zamestnancov môžete napríklad na spokojnosť, prácu v tíme, angažovanosť, hodnoty, motiváciu a mnoho ďalších. Jednotlivé témy si sami podľa potreby spúšťate priamo z vášho admin portálu.

Knižnicu konverzácií neustále vylepšujeme a obohacujeme o ďalšie, aktuálne témy.

Spýtať sa zamestnancov môžete napríklad na spokojnosť, prácu v tíme, angažovanosť, hodnoty, motiváciu a mnoho ďalších. Jednotlivé témy si sami podľa potreby spúšťate priamo z vášho admin portálu.

Knižnicu konverzácií neustále vylepšujeme a obohacujeme o ďalšie, aktuálne témy.

Chat Arnold robot

Offboarding

Arnolda využijete aj v mapovaní najčastejších dôvodov odchodov zo spoločnosti. Na jednom mieste vám vytvorí prehľad o tom, prečo ľudia najčastejšie odchádzajú, čo sa v práci naučili, čo si z nej odnášajú a v čom vidia, že by sa spoločnosť mala posúvať.

offboarding