arnoldova témata

Pripravené i vlastné témy

Arnold spolu s HR odborníkmi pripravil viac ako 35 krátkych, cca 5minútových konverzácií pokrývajúcich rôzne aspekty zamestnaneckej skúsenosti. Je spoločníkom na celý čas, ktorý zamestnanec v spoločnosti strávi – zmapuje, ako sa cítili počas náboru a prvých mesiacov v novej práci, pravidelne overuje ich spokojnosť, smerovanie a rozvoj a keď sa cesty zamestnanca a spoločnosti rozídu, preberie s nimi i dôvody odchodu. Témy si môžete na mieru upraviť, ale i od základu vytvoriť.

Konverzačná forma

Arnold vedie prieskumy ľudsky a zrozumiteľne formou krátkych cca 5minútových rozhovorov. Vyhýba sa abstraktným dotazníkovým otázkam a nezrozumiteľným škálam. I vďaka tomu získava od zamestnancov úprimnejšiu a otvorenejšiu spätnú väzbu a udržuje si priemernú návratnosť okolo 70 percent.
konverzačná forma arnold robot
Reporty pro manažery a vedení arnold robot

Reporty všetkým manažérom

Po skončení každej témy pripraví Arnold prehľadný report s výsledkami ako najvyššiemu vedeniu, tak manažérom jednotlivých tímov. Manažéri môžu so svojím tímom teda začať okamžite a efektívne pracovať, rozhodovať sa na základe dát, nie domnienok a delegovať, na čo prípadne sami nestačia.

Inteligentná anonymita

Arnold aktívne pracuje s pocitom tzv. psychologického bezpečia. Dáva ľuďom možnosť sa v priebehu rozhovoru prepnúť do anonymného režimu a späť podľa toho, ako je to človeku v daný moment príjemné. Vďaka tomu získava Arnold viac podpísaných odpovedí, s ktorými sa najjednoduchšie pracuje ďalej.
Inteligentná anonymita Arnold robot
Viacjazyčné reporty

Arnold sa dohovorí

Komunikujete v rámci spoločnosti viacerými jazykmi? Potrebujete uskutočniť rovnaký výskum zároveň i na pobočkách v zahraničí? Žiadny problém. Arnold sa teraz kompletne dohovorí tromi jazykmi – anglicky, česky a slovensky. Učí sa ich ale mnoho ďalších.

Všetko na jednom mieste

Arnolda ovládate priamo z admin portálu. Tam si nahráte hierarchickú štruktúru zamestnancov, upravíte konverzácie, spustíte prieskum a nájdete všetky reporty s výsledkami.

E-mailom, smskou alebo cez QR kód

Arnold vie pozvať účastníkov na rozhovor e-mailom, smskou alebo napríklad QR kódom vylepeným po výrobnej hale. Pokiaľ ľudia nemajú firemný e-mail ani mobilný telefón, môžu Arnolda vyplniť zamestnanci formou zdieľaného „kiosku” v spoločných priestoroch.
Emailom, smskou alebo cez QR kód Arnold robot

Arnold je bezpečný

Arnold využíva bezpečné heslá a dvojfaktorové overovanie. Všetky uložené informácie sú v súlade s GDPR. Bezpečnosť je monitorovaná i penetračnými testami. Všetko máme detailne popísané v technických špecifikáciách (v angličtine).