Referencie

Logo GasNet

Páči sa nám, že Arnold môže hovoriť naším jazykom

Keď firma predstavila novú značku, firemnú stratégiu a hodnoty, potrebovala vedieť, nakoľko im zamestnanci rozumejú. K prieskumu využila chatbota Arnolda a HR tím začal s výsledkami ihneď pracovať.
Dôležité témy, ktoré chceme prebrať so zamestnancami prostredníctvom Arnolda, preto najprv predstavujeme boardu. Vysvetľujeme, prečo témy hodláme s ľuďmi riešiť, ako nadväzujú na stratégiu firmy a na čo budú výsledky slúžiť.
Helena Steinerová, Senior manager, Recruitment, Development & Employer Brand, GasNet
Výsledky sú graficky prehľadné, kvantifikované, ale kto chce, dostane sa i ku kvalitatívnym zisteniam. A predovšetkým je možné výsledky filtrovať a sprístupniť pre jednotlivé oddelenia, takže je vyriešená anonymita a každý manažér vidí len svoj tím.
Kateřina Brožková Marková, HR & Internal Project Specialist, Digiteq Automotive
Logo Digiteq Automotive

Ľudia sa vďaka Arnoldovi môžu zveriť s tým, čo ich v práci trápi

Arnolda používajú necelý rok. Za tú dobu však stihli s jeho pomocou uskutočniť celý rad prieskumov. Otestovali napríklad pilotné fungovanie zdieľaných pracovných miest alebo vytypovali zamestnancov, u ktorých hrozilo, že by mohli z firmy odísť. A tiež zistili, čo zamestnancov v práci trápi.
logo tsr

Vďaka Arnoldovi overili, že majú kvalitne nastavený zaškoľovací proces

V spoločnosti TSR Czech Republic sú presvedčení, že digitalizácia do HR patrí. Začali používať Arnolda, ktorý im pomáha s onboardingom.
Na začiatku bolo potrebné vedieť, ako sa nováčikovia cítia počas skúšobnej doby. A tak prišiel k slovu Arnold. Vo firme TSR CR pomohol okrem iného objaviť skrytých vodcov a nápomocných kolegov či kolegyne v tímoch. „Sú to ľudia, ktorí novým zamestnancom najviac pomáhali pri zaškoľovacom procese, hoci nie sú oficiálne teamleadermi. A tiež sme si vďaka Arnoldovi overili, že máme kvalitne nastavený zaškoľovací proces.
HR manažérka Tereza Čuříková, TSR Czech Republic
Arnold pomáha v Scio možno trochu netradične: štyrikrát až šesťkrát do roka tu s jeho pomocou zisťujú názory zamestnancov na aktuálne témy. „Na základe výsledkov zavádzame opatrenia, aby sme riešili to, čo nás vo firme práve páli.
Tomáš Habermann, vedúci tímu
logo scio

Na základe výsledkov Arnolda zavádzame opatrenia, aby sme riešili to, čo nás vo firme práve páli

Ako novo usporiadať kancelárie alebo ako spolu „hovoriť“ na diaľku. Nielen to zisťoval Arnold v spoločnosti Scio.
logo siko

Radi by sme Arnolda využívali i naďalej, priestor pre neho vidím najmä v onboardingu a v outplacemente.

Zjednotiť náborový proces môže byť niekedy dosť problematické. Zvlášť, pokiaľ sa odohráva na mnohých rôznych pobočkách a náborový pracovník nemá o jeho priebehu ten správny prehľad.
Mojím cieľom bolo identifikovať, kde máme slabé miesta a na základe toho pomôcť hiring manažérom zaviesť nápravné opatrenia, aby sme celý náborový proces zjednotili a zlepšili.
špecialistka náboru Lucie Bernardová, Siko
Vďaka Arnoldovi prišli okrem iného na to, že niektorým koncovým zamestnancom chýbajú informácie, pretože sa k nim dostávajú výhradne cez team leaderov a komunikácia smerom dole skrátka niekedy škrípe.
Lenka Němcová, vedúca HR oddelenia
logo albi

Skúsenosť s Arnoldom sa v spoločnosti Albi natoľko osvedčila, že plánujú ďalšie prieskumy. Chystajú sa preskúmať tému onboardingu a potom s jeho pomocou chcú vytipovať firemné hodnoty.

Požiadavka na viac pracovných odevov alebo väčší dôraz na ekológiu. V Albi pomohol Arnold odhaliť veci, ktoré ľudia ocenia.

Spoločnosti, ktoré dôverujú Arnoldovi: