Kalkulačka


 

Prieskumy

Zamestnanecké prieskumy, ako ich nepoznáte. Získajte rýchlo spätnú väzbu od svojich zamestnancov pomocou Arnolda, ktorý vedie pravidelný dialóg so zamestnancami formou krátkych a interaktívnych konverzácií.

EUR

 • Možnosť využiť viac ako 35 predpripravených tém Arnolda
 • Neobmedzená história dát počas využívania služby
 • Zákaznícka podpora pri spustení Arnolda
 • Prístup do knižnice Arnold akadémie
 • Možnosť využiť viac ako 35 predpripravených tém Arnolda
 • Metodologická podpora pri tvorbe vlastných tém
 • Verejný prieskum (public survey)
 • Neobmedzená história dát počas využívania služby
 • Individuálne školenia a podpora pri implementácii
 • Dedikovaný success manažér/ka

Onboarding

Zlepšite komunikáciu, prístup k novým zamestnancom a ich retenciu. Zjednodušte a automatizujte onboarding zamestnancov vo Vašej spoločnosti.

EUR

 • Vytvorenie vlastnej sekvencie adaptačných prieskumov
 • Možnosť využiť 7 predpriravených tém onboardingu
 • Metodologická podpora pri tvorbe vlastných tém
 • Dedikovaný success manažér/ka