Vytváranie vlastných konverzácií

Ak si chcete napísať vlastnú konverzáciu alebo len upraviť niektorú zo štandardnej ponuky, potrebujete mať licenciu obsahujúcu vlastné konverzácie. Ako prebieha vytváranie vlastných konverzácií V špeciálnom editore, ktorý Vám sprístupníme, budete môcť pridávať jednotlivé otázky a v prípade vetvenia konverzácie vytvárať konverzačné stromy. Všetko prebieha formou grafického návrhu – tým pádom pre Vás nie je ťažké vidieť konverzáciu ako celok. Otázky sú zobrazené ako obdĺžniky a čiary zodpovedajú pohybu používateľa skrz konverzáciu.  Pozrite sa na video, ktoré ukazuje, ako vyzerá vytváranie vlastnej konverzácie: