Arnold FAQ

Na zobrazenie odpovede kliknite na otázku.

Ako si správne vybrať

Arnold vie pracovať v tíme i v celej firme. Problém mu nerobí malý tím pracujúci vzdialene ani veľká korporácia. Vďaka automatizácii a cloudovému princípu fungovania totiž dokáže rovnako starostlivo a pozorne obslúžiť jedného alebo tisíc zamestnancov. Arnold sa vie prispôsobiť akémukoľvek tímu,  individuálne sa venovať akémukoľvek množstvu zamestnancov a pritom doručovať stále rovnako kvalitné výstupy.
Arnold okrem tímových reportov pripravuje tiež reporty pre HR a vedenie spoločnosti, v ktorých zobrazuje údaje za celú firmu a upozorňuje na dôležité oblasti, ktorým je dobré venovať pozornosť. Prezrite si ukážkový celofiremný report.
 • Spoločne Arnolda nastavíme tak, aby vyhovoval vašim potrebám.
  • nastavíme tímy a distribučné zoznamy
  • zostavíme okruhy relevantných tém, na ktoré sa bude Arnold pýtať a nastavíme ich frekvenciu
  • určíme podobu reportingu
 • Naučíme personalistov a manažérov Arnolda používať.
  • všetkých budúcich používateľov Arnolda dôkladne preškolíme
 • Pomôžeme Vám Arnolda predstaviť zamestnancom.
  • správna interná komunikácia zaistí vysokú úspešnosť Arnoldových rozhovorov
 • Budeme Vám kedykoľvek k dispozícii na poskytnutie podpory, riešení alebo odpovedí.
Najkratšia doba, počas ktorej môžete Arnolda využívať, je 3 mesiace. Najdlhšia doba je potom iba na Vás.
Arnold je prvý a zatiaľ jediný svojho druhu, na trhu aktuálne nie je služba jemu podobná. Porovnanie je teda možné iba s konvenčnou kategóriou zamestnaneckých prieskumov a hlavnými Arnoldovými benefitmi sú:
 • významná úspora času i nákladov
 • schopnosť získať kvalitný vhľad plošne v celej firme
 • flexibilita a rýchlosť reakcie na zistené fakty
Áno, Arnolda je možné zakúpiť na vybrané mesiace, niekoľkokrát do roka. Tento variant nastáva napríklad v prípade, keď klient v roku plánuje mať jeden alebo dva väčšie zamestnanecké prieskumy. V takomto prípade zostávajú reporty dostupné po celú dobu, kedy je predplatné Arnolda aktívne. Po skončení predplatného sú reporty k dispozícii ešte 30 dní. V prípade obnovenia predplatného sú reporty opäť k dispozícii. Bez ohľadu na zvolenú edíciu Arnolda vždy platí, že kvôli GDPR je najdlhšia doba, počas ktorej sú reporty k dispozícii, 25 mesiacov. Po tejto lehote sú nevratne (fakt to nejde) zmazané.
Využiť len určitý zvolený typ prieskumov, napr. Onboarding nováčikov, je možné. Je nutné pamätať na to, že v edíciách Business a Essential je minimálny počet predplatených účastníkov 50. Keďže zber spätnej väzby u onboardovaných nováčikov beží počas doby troch mesiacov, zodpovedá počet 50 zapojených účastníkov v mesiaci presne 200 nástupom v roku. Pokiaľ máte menej než 200 nástupov v roku, stojí vás teda Arnold pre oblasť onboardingu v edícii Essential 30.000 Kč a v edícii Business 45.000 Kč. Prístup k ostatným nevyužívaným témam nie je funkčne nijak obmedzený a v rámci zakúpeného množstva účastníkov je možné využiť všetky dostupné témy.
Áno, je to možné. Arnold umožňuje zvýšiť počet účastníkov pre aktívne predplatné. Cena za nových účastníkov sa potom vypočíta ako počet zostávajúcich mesiacov predplatného * počet účastníkov * cena zvolenej edície.   Pokiaľ sa zvyšuje počet účastníkov v priebehu mesiaca, tak sa pre daný mesiac spočíta počet zostávajúcich dní v mesiaci/počet dní v mesiaci * počet účastníkov * cena zvolenej edície.
Áno, priamo v Arnoldovi ide vyplniť formulár, ktorý obratom spracujeme. Zatiaľ ale nemáme implementovanú platobnú bránu, takže požiadavku je nutné odbaviť manuálne.

Arnoldov zamestnanecký prieskum

Hoci je Arnold robot, hovorí bežným jazykom, aby mu vo firme bez problémov rozumeli úplne všetci. Rozhovory prebiehajú formou chatu a zaberú maximálne 5 minút. Arnold vie v priebehu rozhovoru i radiť a riešiť prípadné problémy. Pozrite sa na ukážkovú konverzáciu.
Miera dokončenia rozhovorov a tým i objem spracovaných dát sú priamo závislé na správnom nastavení tém, o ktoré sa bude Arnold v rozhovoroch zaujímať, a tiež na internej komunikácii, ktorá bude používaniu Arnolda predchádzať a sprevádzať ho. S obomi vám radi pomôžeme tak, aby miera dokončenia rozhovorov bola minimálne 80 %.
Arnold obsahuje viac ako 22 východiskových tém, ktoré podporujú tieto oblasti: retencia, výkonnosť firmy, obchodný úspech, rozvoj, kultúra a zmena. Pozrite sa na kompletný zoznam všetkých tém.
Áno, ale pripravte sa, že vytvorenie a doladenie vlastnej konverzácie je časovo náročné.
Arnold plne komunikuje v týchto jazykoch:
 • čeština
 • angličtina
 • slovenčina
Základný set konverzácií Arnold tiež vie v:
 • poľština
 • maďarčina
 • rumunčina
 • bulharčina
Vďaka automatizácii všetkých procesov Arnold umožňuje realizovať zamestnanecký prieskum tak často, ako potrebujete. Napríklad každých 14 dní.
Áno, pilotne teraz túto možnosť po dohode s klientami testujeme, pokiaľ na správu výberových konaní využívajú Teamio PRO. Arnold v tomto prípade beží celkom automaticky na pozadí a zbiera spätnú väzbu u uchádzačov
 • pozvaných na pohovor – uchádzačom príde e-mail priamo od Arnolda
 • ktorí sú zamietnutí – do šablóny e-mailu o zamietnutí nastavíme odkaz na konverzáciu
  Arnold v tomto prípade zbiera spätnú väzbu u jednotlivých konaní počas troch mesiacov. Maximálny počet výberových konaní, u ktorých Arnold spätnú väzbu zbiera, zodpovedá 25 % z celkového počtu predplatených účastníkov.

Ako Arnolda vyskúšať

Registrujte sa na www.www.arnold-robot.com. Obratom Vám pošleme prihlasovacie údaje na e-mail, ktorý uvediete pri registrácii. Arnold Vám tiež pošle z adresy arnold@arnold-robot.com odkaz na vstup do Administrácie. V Administrácii nasledujte inštrukcie, nastavte heslá a vložte zoznam zamestnancov. Nastavte dáta rozosielania podľa potreby.
Demo je úplne zdarma a bez ďalších záväzkov. V deme máte k dispozícii na otestovanie všetky Arnoldove funkcie bez akéhokoľvek funkčného obmedzenia, môžete teda pokojne vyskúšať plnohodnotný zamestnanecký výskum. Obmedzenie demo-verzie je časové (30 dní) a k dispozícii je len set základných tém.
Arnold pošle všetkým Vašim kolegom e-mail, kde ich požiada o 5 minút na konverzáciu s ním. Kolegom sa po kliknutí na odkaz v e-maili zobrazí chat, v ktorom sa s nimi bude Arnold rozprávať a tým zbierať ich podnety. Arnold bude kolegov na rozhovor vyzývať tak často, ako nastavíte v Administrácii. Po každom kole rozhovorov Arnold ihneď odošle na Váš e-mail súhrnný report a Vy tak môžete rýchlo reagovať na potreby a požiadavky zamestnancov.

Reporty

Zo všetkých konverzácií Arnold vytvára závery a odporúčania pre každého manažéra, HR a CEO. Po skončení rozhovorov každý z nich obdrží report obsahujúci tiež praktické odporúčania pre aktuálnu situáciu. Každý manažér má k dispozícii výsledky svojho tímu. Zoznámiť sa s výsledkami prieskumu zaberie 10 minút. Prezrite si ukážkový tímový report.
Keď Arnold na základe získaných dát uvidí priestor na zlepšenie, zahrnie do tímových reportov manažérom tiež tipy na zlepšenie. Tie sú určené manažérom ako inšpirácia na vedenie ich tímov a sú naviazané priamo na konkrétne výsledky konkrétneho tímu.

Súkromie

Ktokoľvek si nepraje odpovedať svojím menom, môže prepnúť do anonymného režimu.
Arnold je v terminológii GDPR Spracovateľom dát a riadi sa legislatívou platnou na trhu klienta. K spracovaniu osobných údajov dochádza iba za účelom uskutočnenia zamestnaneckého výskumu. Dáta sú ukladané na Arnoldových serveroch a sú riadne zabezpečené. Súčasťou Produktových podmienok je i dohoda o spracovaní osobných údajov, ktorá definuje dôvod spracovania dát, spôsob ich zabezpečenia, súčinnosť a tiež záväzok, že dáta nikdy nevyužijeme na iný než Vami stanovený účel.

Technológia

Nemusí, Arnold je plne on-line. Môžete ho teda používať v akomkoľvek internetovom prehliadači v počítači, tablete i mobile. Na jeho používanie nie je potrebný žiadny zásah do infraštruktúry Vašej firmy.
Dáta sú uložené na serveroch LMC v ČR, ktoré sú zabezpečené najvyšším stupňom ochrany.

Náklady

Návratnosť investície je individuálna pre každú firmu. ROI si ale jednoducho spočítate porovnaním nákladov na Arnolda a mzdových nákladov potrebných na vybavenie celej agendy zamestnaneckých prieskumov. Arnold zníži náročnosť odpovedania na dotazníky, čas potrebný na spracovanie výsledkov a oboznamovanie sa s výsledkami prieskumov na jednotky minút. Celková časová úspora dosahuje desiatok až stoviek hodín na 1 zamestnanecký prieskum. Zaujímavejší ale pre Vás môže byť efekt zapojených zamestnancov: o 50 % vyšší engagement zamestnancov o 46 % vyššia istota zamestnancov o 45 % vyššia dôvera zamestnancov v zamestnávateľa o 44 % vyššia efektivita práce o 42 % vyšší pracovný výkon o 69 % nižšia fluktuácia zamestnancov
Výška mesačných nákladov je priamo odvodená od počtu zamestnancov vo Vašej firme a zahŕňa v sebe všetky náklady na Arnoldovu prevádzku (cenník je k dispozícii na webe Arnolda). V prípade nespokojnosti s Arnoldom Vám garantujeme vrátenie peňazí.
Nie je nutné presne vedieť, koľko vás za rok vo firme bude, stačí odhad. Pri kalkulácii si jednoducho položte tieto otázky: Plánujeme navyšovať počet zamestnancov? Pokiaľ áno, akým tempom? Plánujeme na tom byť v počte zamestnancov približne rovnako? Alebo naopak plánujeme počet zamestnancov o niečo znížiť? Keď si tieto otázky zodpoviete, započítajte vaše vyhliadky do kalkulácie a spolu s vybranou edíciou tak určíte ročnú cenu služby. Pokiaľ sa stane, že u vás počet zamestnancov porastie rýchlejšie, než ste predpokladali, v Arnoldovi vás na túto skutočnosť upozorníme, ale nebudeme službu obmedzovať. Ozveme sa vám iba v prípade, že by ste predplatený počet účastníkov výrazne prekročili.