Arnold FAQ

Pro zobrazení odpovědi klikněte na otázku.

Jak si správně vybrat

Arnold umí pracovat v týmu i v celé firmě. Problém mu nedělá malý tým pracující vzdáleně ani velká korporace. Díky automatizaci a cloudovému principu fungování totiž dokáže stejně pečlivě a pozorně obsloužit jednoho nebo tisíc zaměstnanců. Arnold se umí přizpůsobit jakémukoliv týmu, individuálně se věnovat jakémukoliv množství zaměstnanců a přitom doručovat stále stejně kvalitní výstupy.

Arnold mimo týmové reporty připravuje také reporty pro HR a vedení společnosti, ve kterých zobrazuje údaje za celou firmu a upozorňuje na důležité oblasti, kterým je dobré věnovat pozornost.
Prohlédněte si ukázkový celofiremní report.

 • Společně Arnolda nastavíme tak, aby vyhovoval vašim potřebám.
  • nastavíme týmy a distribuční seznamy
  • sestavíme okruhy relevantních témat, na která se bude Arnold ptát a nastavíme jejich frekvenci
  • určíme podobu reportingu
 • Naučíme personalisty a manažery Arnolda používat.
  • všechny budoucí uživatele Arnolda důkladně proškolíme
 • Pomůžeme Vám Arnolda představit zaměstnancům.
  • správná interní komunikace zajistí vysokou úspěšnost Arnoldových rozhovorů
 • Budeme Vám kdykoliv k dispozici pro poskytnutí podpory, řešení nebo odpovědí.

Nejkratší doba, po kterou můžete Arnolda využívat, je 3 měsíce. Nejdelší doba je pak pouze na Vás.

Arnold je první a zatím jediný svého druhu, na trhu aktuálně není služba jemu podobná. Srovnání je tedy možné pouze s konvenční kategorií zaměstnaneckých průzkumů a hlavními Arnoldovými benefity jsou:

 • významná úspora času i nákladů
 • schopnost získat kvalitní vhled plošně v celé firmě
 • flexibilita a rychlost reakce na zjištěná fakta
Ano, Arnolda je možné zakoupit na vybrané měsíce, několikrát do roka. Tato varianta nastává například v případě, kdy klient v roce plánuje mít jeden nebo dva větší zaměstnanecké průzkumy. V takovém případě zůstávají reporty dostupné po celou dobu, kdy je předplatné Arnolda aktivní. Po skončení předplatného jsou reporty k dispozici ještě 30 dní. V případě obnovení předplatného jsou reporty opět k dispozici.

Bez ohledu na zvolenou edici Arnolda vždy platí, že kvůli GDPR je nejdelší doba, po kterou jsou reporty k dispozici, 25 měsíců. Po této lhůtě jsou nevratně (fakt to nejde) smazány.
Využít jen určitý zvolený typ průzkumů, např. Onboarding nováčků, je možné. Je nutné pamatovat na to, že v edicích Business a Essential je minimální počet předplacených účastníků 50. Jelikož sběr zpětné vazby u onboardovaných nováčků běží po dobu tří měsíců, odpovídá počet 50 zapojených účastníků v měsíci přesně 200 nástupům v roce. Pokud máte méně než 200 nástupů v roce, stojí vás tedy Arnold pro oblast onboardingu v edici Essential 30.000 Kč a v edici Business 45.000 Kč.

Přístup k ostatním nevyužívaným tématům není funkčně nijak omezen a v rámci zakoupeného množství účastníků je možné využít všechna dostupná témata.
Ano, je to možné. Arnold umožňuje zvýšit počet účastníků pro aktivní předplatné. Cena za nové účastníky se pak vypočítá jako počet zbývajících měsíců předplatného * počet účastníků * cena zvolené edice.

Pokud se zvyšuje počet účastníků v průběhu měsíce, tak se pro daný měsíc spočítá počet zbývajících dní v měsíci/počet dní v měsíci * počet účastníků * cena zvolené edice.
Ano, přímo v Arnoldovi jde vyplnit formulář, který obratem zpracujeme. Zatím ale nemáme implementovanou platební bránu, takže požadavek je nutné odbavit manuálně.

Arnoldův zaměstnanecký průzkum

Ačkoliv je Arnold robot, mluví běžným jazykem, aby mu ve firmě bez problémů rozuměli úplně všichni. Rozhovory probíhají formou chatu a zaberou maximálně 5 minut. Arnold umí v průběhu rozhovoru i radit a řešit případné problémy. Podívejte se na ukázkovou konverzaci.

Míra dokončení rozhovorů a tím i objem zpracovaných dat jsou přímo závislé na správném nastavení témat, o která se bude Arnold v rozhovorech zajímat, a také na interní komunikaci, která bude používání Arnolda předcházet a doprovázet.

S obojím vám rádi pomůžeme tak, aby míra dokončení rozhovorů byla minimálně 80 %.

Arnold obsahuje více než 22 výchozích témat, která podporují tyto oblasti: retence, výkonnost firmy, obchodní úspěch, rozvoj, kultura a změna. Podívejte se na kompletní seznam všech témat.

Ano, ale připravte se, že vytvoření a doladění vlastní konverzace je časově náročné.

Arnold plně komunikuje v těchto jazycích:
 • čeština
 • angličtina
 • slovenština
Základní set konverzací Arnold také umí v:
 • polština
 • maďarština
 • rumunština
 • bulharština

Díky automatizaci všech procesů Arnold umožňuje realizovat zaměstnanecký průzkum tak často, jak potřebujete. Třeba každých 14 dní.

Ano, pilotně nyní tuto možnost po dohodě klienty testujeme, pokud pro správu výběrových řízení využívají Teamio PRO. Arnold v tomto případě běží zcela automaticky na pozadí a sbírá zpětnou vazbu u uchazečů

 • pozvaných na pohovor – uchazečům přijde e-mail přímo od Arnolda
 • kteří jsou zamítnuti – do šablony e-mailu o zamítnutí nastavíme odkaz na konverzaci

 

Arnold v tomto případě sbírá zpětnou vazbu u jednotlivých řízení po dobru tří měsíců. Maximální počet výběrových řízení, u kterých Arnold zpětnou vazbu sbírá, odpovídá 25 % z celkového počtu předplacených účastníků.

Jak Arnolda vyzkoušet

Registrujte se na www.www.arnold-robot.com. Obratem Vám pošleme přihlašovací údaje na e-mail, který uvedete při registraci. Arnold Vám také pošle z adresy arnold@arnold-robot.com odkaz pro vstup do Administrace.
V Administraci následujte instrukce, nastavte hesla a vložte seznam zaměstnanců.
Nastavte data rozesílání podle potřeby.

Demo je zcela zdarma a bez dalších závazků. V demu máte k dispozici k otestování všechny Arnoldovy funkce bez jakéhokoliv funkčního omezení, můžete tedy klidně vyzkoušet plnohodnotný zaměstnanecký výzkum. Omezení demo-verze je časové (30 dní) a k dispozici je jen set základních témat.

Arnold pošle všem Vašim kolegům e-mail, kde je požádá o 5 minut na konverzaci s ním.

Kolegům se po kliknutí na odkaz v e-mailu zobrazí chat, ve kterém si s nimi bude Arnold povídat a tím sbírat jejich podněty. Arnold bude kolegy k rozhovoru vyzývat tak často, jak nastavíte v Administraci.

Po každém kole rozhovorů Arnold ihned odešle na Váš e-mail souhrnný report a Vy tak můžete rychle reagovat na potřeby a požadavky zaměstnanců.

Reporty

Ze všech konverzací Arnold vytváří závěry a doporučení pro každého manažera, HR a CEO. Po skončení rozhovorů každý z nich obdrží report obsahující také praktická doporučení pro aktuální situaci.

Každý manažer má k dispozici výsledky svého týmu. Seznámit se s výsledky průzkumu zabere 10 minut.
Prohlédněte si ukázkový týmový report.

Když Arnold na základě získaných dat uvidí prostor pro zlepšení, zahrne do týmových reportů manažerům také tipy ke zlepšení. Ty jsou určené manažerům jako inspirace pro vedení jejich týmů a jsou navázané přímo na konkrétní výsledky konkrétního týmu.

Soukromí

Kdokoliv si nepřeje odpovídat svým jménem, může přepnout do anonymního režimu.

Arnold je v terminologii GDPR Zpracovatelem dat a řídí se legislativou platnou na trhu klienta. Ke zpracování osobních údajů dochází pouze za účelem provedení zaměstnaneckého výzkumu. Data jsou ukládána na Arnoldových serverech a jsou řádně zabezpečena. Součástí Produktových podmínek je i ujednání o zpracování osobních údajů, která definuje důvod zpracování dat, způsob jejich zabezpečení, součinnost a také závazek, že data nikdy nevyužijeme k jinému než Vámi stanovenému účelu.

Technologie

Nemusí, Arnold je plně on-line. Můžete ho tedy používat v jakémkoliv internetovém prohlížeči v počítači, tabletu i mobilu. Pro jeho používání není potřeba žádný zásah do infrastruktury Vaší firmy.

Data jsou uložena na serverech LMC v ČR, které jsou zabezpečeny nejvyšším stupněm ochrany.

Náklady

Návratnost investice je individuální pro každou firmu. ROI si ale snadno spočítáte srovnáním nákladů na Arnolda a mzdových nákladů potřebných k vyřízení celé agendy zaměstnaneckých průzkumů.

Arnold sníží náročnost odpovídání na dotazníky, čas potřebný ke zpracování výsledků a seznamování se s výsledky průzkumů na jednotky minut. Celková časová úspora dosahuje desítek až stovek hodin na 1 zaměstnanecký průzkum.

Zajímavější ale pro Vás může být efekt zapojených zaměstnanců:

o 50 % vyšší engagement zaměstnanců

o 46 % vyšší jistota zaměstnanců

o 45 % vyšší důvěra zaměstnanců v zaměstnavatele

o 44 % vyšší efektivita práce

o 42 % vyšší pracovní výkon

o 69 % nižší fluktuace zaměstnanců

Výše měsíčních nákladů je přímo odvozená od počtu zaměstnanců ve Vaší firmě a zahrnuje v sobě veškeré náklady na Arnoldův provoz (ceník je k dipozici na webu Arnolda). V případě nespokojenosti s Arnoldem Vám garantujeme vrácení peněz.

Není nutné přesně vědět, kolik vás za rok ve firmě bude, stačí odhad. Při kalkulaci si jednoduše položte tyto otázky:

Plánujeme navyšovat počet zaměstnanců? Pokud ano, jakým tempem?

Plánujeme na tom být v počtu zaměstnanců přibližně stejně?

Nebo naopak plánujeme počet zaměstnanců o něco snížit?

Až si na tyto otázky odpovíte, započítejte váš výhled do kalkulace a spolu s vybranou edicí tak určíte roční cenu služby. Pokud se stane, že u vás počet zaměstnanců poroste rychleji, než jste předpokládali, v Arnoldovi vás na tuto skutečnost upozorníme, ale nebudeme službu omezovat. Ozveme se vám pouze v případě, že byste předplacený počet účastníků výrazně překročili.