Odporúčania v oblasti IT

Základné informácie

 • Arnold je nástroj na vykonávanie zamestnaneckých prieskumov pomocou konverzačného robota.
 • Na používanie aplikácie Arnold budete potrebovať:
  • Administrátora
   • Prístup na internet prostredníctvom počítača
   • Fungujúcu e-mailovú adresu
   • Prehliadač (odporúčaný: Chrome)
  • Používatelia
   • Prístup na internet (počítač, tablet, mobilný telefón s prehliadačom)
   • Vlastná e-mailová adresa alebo telefónne číslo (na prijímanie SMS)

Príprava stránky

Hoci Arnold vo väčšine prípadov funguje okamžite, odporúčame pred odoslaním vykonať niekoľko krokov:

 • Nahlásiť projekt oddeleniu IT
  • Arnold odošle zamestnancom e-maily (pozvánky na konverzáciu) z adresy arnold@arnold-robot.com a SMS z adresy +420 736 352 420
  • Aby oddelenie IT nevyhodnotilo tieto e-maily ako SPAM, odporúčame im to vopred oznámiť alebo požiadať o zaradenie na bielu listinu arnold@arnold-robot.com.

   Navrhovaný dotaz:
   ☑ Prosím, zaraďte arnold@arnold-robot.eu (IP adresa 147.253.221.180) na whitelist poštového servera.

  • Odporúča sa tiež zistiť, či oddelenie IT blokuje službu, ktorá rozosiela Arnoldove e-maily.

   Navrhovaný dotaz:
   ☑ Blokuje IT oddelenie e-maily od spoločnosti SparkPost?
   ☑ Ak áno, dá sa blokovanie vypnúť?

 • Testovanie pred spustením
  • Spoločnosť Arnold používa technológiu nazývanú WebSocket. Vo výnimočných prípadoch je táto technológia blokovaná oddelením IT. Skúste otvoriť testovaciu stránku a 1 minútu komunikovať so spoločnosťou Arnold. Ak konverzácia „zamrzne“, musíte sa obrátiť na oddelenie IT.

   Navrhovaný dotaz:
   ☑ Musíme nakonfigurovať proxy server tak, aby neblokoval WebSocket.

 • Overenie po prvom odoslaní
  • Po prvom odoslaní odporúčame overiť u niekoľkých zamestnancov, či dostali pozvánku od Arnolda a či s ním viedli príjemnú konverzáciu.

Podpora

Sme dostupní na adrese help.me@arnold-robot.eu