IT doporučení

Základní informace

 • Arnold je nástroj pro provádění zaměstnaneckých průzkumů pomocí konverzačního robota.
 • Pro využití Arnolda budete potřebovat:
  • Administrátor
   • Přístup k internetu přes PC
   • Funkční emailovou adresu
   • Browser (doporučený: Chrome)
  • Uživatelé
   • Přístup k internetu (PC, tablet, mobilní telefon s prohlížečem)
   • Vlastní emailovou adresu nebo telefonní číslo (pro příjem SMS)

Příprava

Ačkoliv Arnold ve většině případů funguje okamžitě, doporučujeme před rozesláním provést několik kroků:

 • Ohlášení projektu na IT oddělení
  • Arnold bude rozesílat zaměstnancům emaily (pozvánky ke konverzacím) z adresy arnold@arnold-robot.com a SMS z čísla +420 736 352 420
  • Aby IT oddělení nevyhodnotilo tyto emaily jako SPAM, je vhodné jim to předem oznámit, případně požádat o zařazení adresy arnold@arnold-robot.com na tzv. white-list (seznam důvěryhodných adres).

   Doporučený dotaz:
   ☑ Prosíme o zařazení adresy arnold@arnold-robot.eu na whitelist mail serveru.

  • Také je vhodné zjistit, zda IT oddělení neblokuje službu, která rozesílá Arnoldovy emaily.

   Doporučený dotaz:
   ☑ Neblokuje IT emaily ze služby SparkPost?
   ☑ Pokud ano, je možné blokování vypnout?

 • Testování před spuštěním
  • Arnold používá technologii tzv. WebSocketu. Ve výjimečných případech je tato technologie blokována IT oddělením. Zkuste si otevřít testovací stránku a 1 minutu s Arnoldem mluvit. Pokud konverzace “zamrzá”, je potřeba se obrátit na IT.

   Doporučený dotaz:
   ☑ Potřebujeme nakonfigurovat proxy server tak, aby neblokoval WebSocket.

 • Ověření po prvním rozeslání
  • Po prvním rozeslání doporučujeme zjistit u několika zaměstnanců, zda jim pozvánka od Arnolda dorazila a s Arnoldem si šlo hezky povídat.

Podpora

Jsme Vám k dispozici na help.me@arnold-robot.eu