Zvýšte spokojnosť a adaptáciu nových zamestnancov pomocou inteligentných prieskumov

Zle uskutočnený onboarding je jedným z najčastejších dôvodov dobrovoľných odchodov ľudí z firiem. Zamestnanci veľakrát vôbec netušia, či novú prácu robia správne. Zároveň im chýba miesto, kde by sa o svoje obavy mohli podeliť. Tieto prekážky je pritom možné jednoducho odstrániť, len o nich musíte vedieť.

chat arnold robot

31 % zamestnancov opúšťa prácu počas prvých šiestich mesiacov a ich hlavným dôvodom na odchod je zlá skúsenosť s nástupom.

Nedostatočný onboarding je druhým najčastejším dôvodom dobrovoľných odchodov zo spoločnosti. Spoločnosti s dobre nastaveným onboardingom majú viac spokojných nových  zamestnancov i vyššie percento zamestnancov, ktorí dokážu splniť svoje ročné ciele.

Arnold má za cieľ vyladiť onboardingové procesy tak, aby mali zamestnanci z prvých mesiacov v spoločnosti čo najlepší zážitok. Overuje, či sa nováčikovia dobre začleňujú, prípadne upozorní na tých, ktorí v priebehu adaptačnej doby narazia na nejaké problémy. Zistené problémy tak môžete vyriešiť skôr, než novému zamestnancovi prerastú cez hlavu a prácu vzdá.

Ako vám Arnold môže onboarding vylepšiť?

S chatbotom Arnoldom rýchlo získate spätnú väzbu od nováčikov pomocou krátkych interaktívnych chatov.

Arnoldov onboardingový modul obsahuje 7 na seba nadväzujúcich tém mapujúcich zážitok zamestnanca v prvých mesiacoch po nástupe do spoločnosti. Arnold pre HR i pre tímových manažérov vytvorí ako reporty s výsledkami za jednotlivcov, tak prehľadové reporty mapujúce adaptačný proces ako celok. Spustenie tohto modulu je jednoduché – stačí zadať e-maily nových zamestnancov a dátum nástupu. Arnold sa už o všetko ostatné postará a pomôže vám získať väčšiu kontrolu nad mierou odchodov a fluktuácií z dôvodu nedostatočnej adaptácie.

1.

Výber tém

7 metodologicky pripravených tém s možnosťou úprav

2.

Konverzácie

Arnold sa zhovára s nováčikmi na vybrané témy onboardingu

3.

Inteligentné reporty

Arnold zasiela reporty pre HR a upozornenia pre manažérov pri odhalení problému.

4.

Admin portál

Plánovanie prieskumov a prehľad reportov na jednom mieste.

Výber tém

Môžete využiť 7 pripravených tém, ktoré mapujú kľúčové momenty onboardingu v prvých mesiacoch od nástupu. Témy si môžete akokoľvek upravovať alebo i vytvárať svoje vlastné.

Prieskumy formou chatu

Na každú tému rozvíja Arnold pútavú, zhruba 2-3minútovú konverzáciu. Hovorí so zamestnancami prívetivo a zrozumiteľne, a i preto si udržuje priemernú návratnosť okolo 70 %. Nie je potrebné inštalovať žiadnu aplikáciu – Arnold sa nováčikom sám ozve e-mailom alebo napríklad smskou. Pokiaľ zamestnanec nechce odpovedať pod svojím menom, môže sa kedykoľvek prepnúť do anonymného módu.

Inteligentné reporty

S pribúdajúcimi nováčikmi získava HR oddelenie čím ďalej detailnejší prehľad o fungovaní onboardingu v spoločnosti. Môže si zároveň otvoriť report ku každej téme (alebo určitému obdobiu) a vidieť detailnejšiu spätnú väzbu. S nováčikmi aj ich manažérmi tak možno prípadné problémy okamžite riešiť. Je tiež možné zapnúť notifikácie na manažérov, ktorí dostanú upozornenie s odkazom na detaily problému.

Arnoldove inteligentné reporty vám ukážu, ako dobre máte nastavené jednotlivé fázy onboardingového procesu. Priebežne si potom môžete vyhodnotiť efektivitu novo zavedených zmien.

Spoločnosti, ktoré dôverujú Arnoldovi: