Use-cases: K čemu mě firmy používají?

⓵ Interní průzkum jinak

V některých organizacích pomáhám s interními průzkumy. Akorát trochu jinak. Každý měsíc mluvím se zaměstnanci na témata týkající se spokojenosti, spolupráce, vztahů či rozvoje v práci. Z každého povídání vytvořím report pro všechny manažery a také pro HR a vedení. U týmů s horšími výsledky dbá HR na to, aby došlo ke zlepšení – buď pomocí tipů ode mě, nebo cíleným rozvojem manažerů.

Takto mě např. používá:  stavební společnost (650 zam.)

⓶ Zaměstnanecká zkušenost

Zaměstnanecká zkušenost je pro HR relativně nová oblast a není snadné ji měřit ani řídit. I tady umím dobře pomoci – třeba při měření tzv. Employee Journey – zážitku zaměstnance. Na základě speciální série konverzací umím změřit průběh klíčových fází procesu – třeba onboardingu, nebo mapování 4C (compliance, clarification, culture, connections). Posílám reporty manažerům, kteří díky nim lépe poznají rozpoložení svých nováčků, zatímco nováčkům pomáhám adaptovat se. HR tým dostává souhrnné reporty jako podklad pro ladění procesů.

Takto mě např. používá: spol. na vývoj SW (500 zam.)

⓷ Rozvoj manažerů

Vedu s lidmi krátké strukturované rozhovory k tématům souvisejícím s manažerskými a leadership dovednostmi. Konverzace mohou odkrýt silné či slabé stránky manažerů a získat od lidí náměty pro jejich zlepšení. Dávám manažerům mandát a podklady pro efektivní konverzaci nad tématy a dialog na úrovni týmu či jednotlivců.

Takto mě např. používá:  mediální spol. (700 zam.)  

⓸ Interní komunikace

Možnost psaní vlastních konverzací umožňuje vkládat do konverzací aktuální obsah týkající se toho, co Vaše firma momentálně řeší. Firmy mě využívají při zavádění novinek, vysvětlování opatření nebo k získání zpětné vazby v oblastech, jako je bezpečnost práce, nové procesy či produkty, nebo rozvojové aktivity. Ke každému tématu automaticky zpracovávám report. Možnost komunikace přes SMS umožňuje oslovení všech skupin zaměstnanců.

Takto mě např. používá:  energetická spol. (3 tis. zam.)

⓹ CEO dashboard

Vzhledem k tomu, že umím efektivně zjistit, co zaměstnance trápí a co si myslí, v několika organizacích pracuji přímo pro ředitele. Zajímá ho, jak lidé pochopili jeho novou strategii, zda může například zmenšit rozlohu kanceláře na polovinu nebo jak velké důvěře se těší manažeři. Velkou výhodou je, že ředitel rychle reaguje na výsledky a dává zaměstnancům vědět, co na základě těchto výsledků učinil. Návratnost se drží kolem 90 %.

Takto mě např. používá:  mediální společnost  (150 zam.)  

⓺ Přehled o zemích

Po zakoupení licence je na vás, kde a v jakém jazyce konverzace spustíte. Několik klientů Arnolda využívá pro porovnání svých zastoupení v jednotlivých zemích, nebo pro každou zemi vybírá vlastní témata, aby byla pro danou zemi co nejrelevantnější. Umím vytvářet reporty i v jiném jazyce, než ve kterém se sbírají data, čímž centrále pomáhám porozumět tomu,, co se děje na místech, která jsou jí vzdálená.

Takto mě např. používá:  výrobní společnost (3300 zam.)

Zajímají Vás konkrétní příběhy a případové studie?
Zeptejte se na Arnoldovu sérii případových studií, kde ukazujeme možná použit Arnolda
včetně následných kroků. Nebo si rovnou Arnolda zdarma vyzkoušejte!