Onboarding v Teamiu

Onboarding v Teamiu je speciální doplněk, který sleduje první měsíce nováčka v nové firmě. Jedná se o sérii šesti krátkých konverzací – jednu před nástupem a pět v průběhu zkušební doby. Nováček během nich hodnotí například první dny v práci, seznámení s novou rolí, spolupráci s kolegy, náplň práce a další aspekty, které jsou klíčové pro úspěšný onboarding.

Veškeré odpovědi jsou součástí přehledného reportu, který má k dispozici HR a manažer nováčka. Díky tomu je možné odladit celý proces onboardingu, zachytit včas jakýkoliv problém a zvýšit šanci na další spolupráci.

Jak to funguje

 1. Nástup v Teamiu

  Aby se celý proces onboardingu spustil, stačí pouze klinout na tlačítko „Nástup“. Informace o všech nových nástupech se automaticky pošle do Arnolda.

 2. Naplánování konverzací

  Arnold naplánuje každému nováčkovi konverzace podle data nástupu. Ve správný čas na ně rozešle pozvánky, a to pomocí emailu nebo i SMS.

 3. Chatování s Arnoldem

  Nováček otevře odkaz ke konverzaci v libovolném prohlížeči a přirozenou formou odpovídá na otázky. Chat funguje skvěle jak na klasickém počítači, tak v telefonu.

 4. Rozesílka reportů

  Jakmile jsou první konverzace dokončeny, vytváří se report, který je odeslán na HR, případně i na manažery nového zaměstnance. Reporty jim mohou sloužit i jako podklad pro osobní rozhovor s nováčkem.

Hlavní přínosy

Včasné zachycení problému

 • V průměru 31 % zaměstnanců opustilo práci během prvních šesti měsíců především z důvodu špatné zkušenosti s nástupem.
 • Průměrná návratnost odpovědí u onboardingu v Teamiu je více než 70 %. Významně se tak zvyšuje šance zachytit případné problémy nováčků.
 • Osm z deseti manažerů s výsledky pracuje a jsou díky tomu do onboardingu svých lidí bezprostředně zapojeni.

Budování image zaměstnavatele

 • Onboardingem v Teamiu už prošly tisíce nováčků a 97 % z nich ho hodnotí pozitivně.
 • Je to ověřený způsob komunikace, který už vyzkoušelo stovka společností.
 • Firma ukazuje zájem o úspěšnou adaptaci a spokojenost nováčka a posiluje tak svou image zaměstnavatele.

Vyšší retence nováčků

 • Díky chytrým reportům včas zachytíte problém a můžete jej ihned řešit.
 • Nováčci se cítí od začátku vyslyšeni, což posiluje jejich motivaci a zápal pro novou práci.
 • Můžete sledovat dlouhodobé trendy a postupně vylepšovat onboardigový proces k co největší spokojenosti nováčků.

Žádná práce navíc pro HR

 • Po úvodním nastavení se vše děje podle vašeho přání, a to bez nutnosti dalšího zásahu.
 • Naplánování průzkumů je zcela automatické podle data nástupu každého nováčka.
 • Distribuce reportů na manažery je také automatická a odesílá se ihned po skončení průzkumu. V reportech jsou navíc odpovědi vyžadující pozornost označeny.

Reference

Průběh onboardingu

Plán konverzací pro nováčka před jeho nástupem a v průběhu zkušební doby

Preboarding

7 dní
Přivítaní nováčka
 • Má informace k nástupnímu dni?
 • Má nějaké obavy?
 • Na co se nejvíc těší?

Onboarding

14 dní
První dny v práci
 • Jaká je jeho/jejízpětná vazba na výběrové řízení?
 • Jaké má dojmy z prvních dní – bylo vše připraveno?
 • Nepotřebuje s něčím pomoct či něco nepostrádá?
20 dní
Seznámení se s novou rolí
 • Ví, co všechno je/bude náplní práce?
 • Ví, co se od něj/ní očekává během zkušební doby?
 • Jaký je průběh zaškolování?
35 dní
Spolupráce s kolegy a nadřízeným
 • Cítí se mezi kolegy příjemně?
 • Jaká je spolupráce s nadřízeným?
 • Překvapilo ho/ji něco?
50 dní
Náplň práce
 • Baví ho/ji práce?
 • Naplňuje jeho/její očekávaní?
 • Jak hodnotí pracovní vytížení a pracovní prostředí?
65 dní
První tři měsíce v nové práci
 • Chápe fungování organizace?
 • Cítí se na novou práci dostatečně připraven/a?
 • Zůstane i nadále, zaměstnanecké NPS?

Ceník

10 000 Kč
Až do počtu 30 nováčků/rok
Arnold Teamio
15 000 Kč
Až do počtu 45 nováčků/rok
Arnold Teamio
25 000 Kč
Až do počtu 75 nováčků/rok
Arnold Teamio

Průzkumy na míru   +9 000 Kč

Průzkumy na míru umožňují úpravy jednotlivých konverzací a přeplánování onboardingu v Teamiu.

FAQ

Co když budu chtít nějakou konverzaci upravit?

To není problém, veškeré dotazy je ve spolupráci s námi možné upravit tak, aby přesně vyhovovaly vašim potřebám. V případě úprav je nicméně platba navýšena o jednorázový poplatek 9 tisíc korun.

Kdo je to Arnold?

Arnold je chatovací nástroj, který sbírá data formou rozhovoru. Arnold umí pozvat účastníky k rozhovoru e-mailem i smskou. Průměrně si s ním konverzuje 70 % obeslaných zaměstnanců, kteří velmi často kladně hodnotí plynulost a přirozenost konverzace.

Kdo všechno uvidí výsledky?

To je jen na vás, standardně se souhrnný report za všechny nováčky rozesílá na HR, reporty dílčích oddělení/týmů pak na jednotlivé manažery. Zároveň není problém nastavit odesílání reportu na kohokoliv dalšího.

Jak dlouho obyčejně trvá zavedení a spuštění onboardingu v Teamiu?

Pokud firma využívá Teamiu, pak po dokončení formálních náležitostí nákupu, je možné spustit onboarding během jediného dne.

Co mám udělat, když mám o tuto službu zájem?

Klikněte na tlačítko Zajímá mě víc, nebo kontaktujte svého LMC obchodního zástupce.