WEBINÁŘ: Jak zatraktivnit zaměstnanecké průzkumy pomocí chatbota

Zaměstnanecké průzkumy jsou hojně využívaným, byť málokdy oblíbeným nástrojem na získávání zpětné vazby od zaměstnanců. Bývá to těžkopádný, zdlouhavý dotazník, plný nesrozumitelných či špatně položených otázek, který zaměstnance nudí a manažerům nic nepřinese.

Přijďte si poslechnout, jaké jsou hlavní věci, na které se zaměřit, aby průzkumy ve firmě fungovaly lépe a zaměstnanci je měli radši.

 

  • Jak zapojit lidi a zvýšit jejich důvěru v průzkumy?
  • Jak vytvořit průzkum, který bude zaměstnance bavit?
  • V čem mohou pomoci netradiční formy sběru dat (chatbot atd.)?
  • Proč je klíčové v rámci zaměstnaneckých průzkumů pracovat s manažery i nejvyšším vedením?
  • Jak získávat akceschopné výstupy jako podklad pro další rozhodnutí?

1. 6. 2022

Webinářem vás provedl:

Michal Musil

Customer Success Manager, Arnold

Webinář již proběhl, můžete se podívat na záznam webináře.

Michal Musil

Posledních 10 let se pohybuje v HR a vzdělávání. Podílel se na dlouhodobých strukturálnějších změnách v oblasti firemní kultury a tvorby vize a hodnot ve společnostech Lundegaard, iSETOS, Gordic, CPI Asset Management a Santé. Od roku 2020 spolupracuje se společností LMC na mezinárodním produktu Arnold, kde má na starosti Customer Success a podporu partnerů v zahraničí.

Arnold je povídací chatbot, který vede se zaměstnanci pravidelný dialog formou krátkých a interaktivních konverzací. Manažerům a personalistům poskytuje přehledné reporty, nové vhledy a doporučení pro vedení zaměstnanců a týmů.