Píp, píp, píp… Merajte náladu vo firme pomocou pulzného prieskumu

Pýta sa krátko, stručne, zábavne. Ale – a to je ten trik – dlhodobo. Vďaka tomu zaznamená vývoj, zmeny, trendy. Prieskum, ktorý zistí náladu v tíme, je perfektným nástrojom pre HR aj líniových manažérov. Môžete ho vykonávať jednoducho sami. Ľahko zistíme, keď je blízky kolega rozladený. Možno si tiež všimneme, že spolupráca medzi ľuďmi na našom poschodí viazne. Lenže čo ak má váš tím dvadsať, päťdesiat, sto alebo viac ľudí? Pobočky po celej krajine? A ako ideálne tomu zabrániť? Odpoveď znie: kontinuálnym prieskumom spokojnosti zamestnancov.

Registrujte se na náš webinár a dozviete se viac o Arnoldovi

Dojmy nestačia, potrebujete dáta

Pýtate sa, prečo vôbec merať náladu v tíme? Podľa manažérov Petra Procházku a Michala Šrajera, ktorí prezentovali svoje skúsenosti na webinári LMC, iba subjektívne pocity nestačia. Potrebujete podložené údaje. Vďaka nim si môžete nielen všimnúť, že sa šíri nejaký problém, ale môžete zistiť, koľko ľudí ho vníma, či pretrváva alebo rastie. Možno vás prekvapí, že „malichernosť“, o ktorej ste sotva niečo počuli, v skutočnosti trápi mnohých zamestnancov. Budete vedieť, čo sa v tíme skutočne deje a budete môcť včas zasiahnuť. Môžete tiež identifikovať riziko vyhorenia, predchádzať konfliktom, zvyšovať výkonnosť. Vďaka dátam získate aj argumenty pre vedenie, ako je investícia do duševnej hygieny či zlepšenie pracovného prostredia.

Pulzný výskum bude baviť ľudí aj manažérov

Dlhé prieskumy spokojnosti so zložitými otázkami a s nezrozumiteľnými hodnotiacimi stupnicami nahrádzajú firmy postupne novými spôsobmi získavania spätnej väzby od zamestnancov. Jedným z nich je meranie spokojnosti alebo nálady v tíme nie nárazovo, ale priebežne, pomocou takzvaných pulzných prieskumov. Teda nezaťažiť ľudí jednorazovo masívnym dotazníkom, ale ľahkou formou sa pýtať kontinuálne, napríklad raz týždenne. Dobre nastavený pulzný výskum má viac výhod:

 • Meria „pulz firmy“.
 • Je rýchly a nezaťaží zamestnancov.
 • Má ľahkú formu a ľudí baví.
 • Umožní rozprávať o dlhodobých veciach i aktuálnych udalostiach.
 • Potvrdí alebo upresní to, čo si ľudia rozprávajú na chodbách.
 • Je dlhodobý a pravidelný, preto sleduje zmeny a trendy.
 • Je ľahko použiteľný pre líniových manažérov.
 • Je vhodný pre rôzne odvetvia a typy firiem, pre administratívu, služby aj výrobu.

Aké otázky a ako často, aby to nebola nuda

Sledovanie nálady vo firme je užitočné vždy, bez ohľadu na to, aký nástroj využijete. Jednou z možností je chatbot Arnold, pri ktorom ľudia oceňujú netradičnú formu a neformálny tón. Prieskum tak nevnímajú ako otravné vypĺňanie dotazníka, ale skôr ako rozhovor s kolegom či kamarátom. Jednoducho s ním môžu pracovať aj personalisti alebo priamo línioví manažéri, všetko sa dá nastaviť podľa vlastných potrieb. Môžete definovať interval prieskumov aj znenie otázok, sledovať pre vás dôležité metriky. Každého zaujíma niečo trochu iné, osvedčilo sa vždy k pravidelnej otázke o nálade a spokojnosti pridať ďalšiu otázku, napríklad o aktuálnych personálnych zmenách, ale aj vplyvoch mimo firmy. 

Otázky v pulznom prieskume môžu vyzerať aj takto:

 • Ako sa dnes cítiš? – pravidelná otázka
 • Vieš, prečo je to tak? Povieš mi o tom niečo viac? – výzva na ďalší komentár
 • Napadnú ti tri veci, ktoré sa tento týždeň podarili? – nepravidelná otázka
 • Čo vravíš na zmenu v manažmente? – aktuálna téma
 • Máme nový kávovar, potešilo ťa to? – niečo na odľahčenie


Všeobecné odporúčanie pre interval posielania otázok je približne 1× týždenne. Denne je príliš často, ľudia sa unavia a ich zapojenie sa začne klesať, pričom vy potrebujete aspoň 70 %. Pri intervale dlhšom ako mesiac zasa existuje riziko, že ľudia už na niektoré veci zabudnú. Zásadné je však pokračovať, trvá určitý čas, kým sa objavia dôležité trendy. Môžete tiež nástroje striedať alebo používať tie, ktoré sa neustále vyvíjajú. Nezanedbateľná je aj praktická stránka veci. Jednou z výhod Arnolda je to, že vďaka aplikácii je možné prieskumy realizovať len s chytrými telefónmi a bez firemnej e-mailovej adresy.

Po A musí prísť B. Samotný prieskum by nemal zmysel

Jedna vec je merať náladu, ale je nevyhnutné so získanými dátami ďalej pracovať. To znamená prejsť si informácie, vyvodiť z nich závery a prezentovať zistenia ďalej – a to vo forme spätnej väzby zamestnancom, vedúcim tímov ako aj vedeniu. Spracovanie reportu zaberie možno pol hodiny, ale udržiava ochotu ľudí reagovať. Dáta môžu byť vo firme dostupné kompletne alebo štruktúrovane podľa pozície, ale väčšina kolegov bude skôr sledovať vaše stručné zhrnutie. Dôležité témy je potom potrebné prediskutovať na porade alebo individuálne a posunúť sa ku konkrétnemu riešeniu. Po každom prieskume sa osvedčilo prezentovať zistenia a diskutovať s ľuďmi o vybraných veciach. Manažéri, ktorí už používajú túto metódu merania nálady, sumarizujú 5 tipov na užitočnú spätnú väzbu z pulzného prieskumu:

 1. Posielajte prieskum asi 1× týždenne, pravidelne a dlhodobo.
 2. Dôležitá je možnosť anonymity.
 3. Nebojte sa vtipných otázok – vyvolajú zaujímavé diskusie.
 4. Dajte možnosť nielen odpovedí, ale aj komentárov. Dozviete sa oveľa viac.
 5. Zaveďte možnosť poslať komukoľvek pochvalu.

 

Pre dobrú náladu všetkých teda nezabudnite: merajte vašej firme pulz nálady – pravidelne, dlhodobo – a výsledky neodkladajte do zásuvky.

Naozaj viete, aká je nálada vo vašej firme?

Pre užitočnú spätnú väzbu potrebujete 70 % návratnosť odpovedí. S chatbotom Arnoldom sa ľudia rozprávajú radi.

Zdieľať článok

Podobné články