Pomáha rozhovoriť nováčikov i súčasných zamestnancov. Ako sa chatbotovi darí v českých firmách?

Vyspovedali sme niekoľko spoločností, ktoré už dlhšie pracujú s konverzačným robotom Arnoldom v rámci zamestnaneckých prieskumov. Prečítajte si, ako pomáha nováčikom v spoločnosti Notino, odhaľuje nedostatky na pracovisku vo VoZP alebo ako z neho v Tipsporte urobili partnera pre všetkých zamestnancov v ústredí.

Pomáha nováčikom pred osobným hodnotením rozhovoriť sa (Notino)

Internetová parfuméria Notino pred časom testovala Arnolda v jeho pilotnej podobe. Zaujal ich, takže túto jar začali využívať plnú verziu. Pomocou chatbota mapujú, ako prebieha proces adaptácie nových kolegov. Prieskum pozostáva z troch rozhovorov, ktoré vedú nováčikovia s Arnoldom po prvom týždni v zamestnaní, v polovici skúšobnej lehoty a v jej závere.

„S novými zamestnancami sa štandardne odohráva počas, a predovšetkým na konci skúšobnej lehoty osobné hodnotenie ‚jeden na jedného‘. Máme skúsenosť, že ľuďom môže byť nepríjemné hovoriť niektoré veci priamo, a preto tieto rozhovory dopĺňa chatbot Arnold.“

Tereza Voháňková
HR Marketing Specialist Notino

Dôležitý je rozsah v rámci celej firmy, sledovanie kompletného adaptačného procesu a možnosť porovnávania výsledkov z rôznych oddelení. Pozvánky na chat s Arnoldom posielajú všetkým kolegom, ktorí nastupujú do centrály, office pozícií, call centra a manažérom predajní. Pri pozíciách, ktoré nemajú firemný e-mail, zostávajú pri bežnom hodnotení, online prieskum by tu bol organizačne zložitejší a bolo by potrebné riešiť ochranu osobných údajov. Od apríla sa do prieskumu zapojilo už viac ako sto nových zamestnancov. Pri prvom chate hodnotia nábor a svoj nástupný deň. A rozhovor s Arnoldom ukázal, že ľudia ho hodnotia veľmi pozitívne. Oceňujú, že hoci dostanú veľké množstvo informácií, všetko je podané priateľskou formou a spoznajú firemnú komunikáciu a kultúru.

V Notine vychádzali z niekoľkých pripravených Arnoldových konverzácií, ktoré pomocou LMC prispôsobili na svoje účely. Počas skúšobnej lehoty zisťujú hlavne komunikáciu v tíme a spoluprácu s nadriadeným. Či sa človek cíti zaučený, či pozná kolegov a čo mu prípadne ešte chýba. Poslednú konverzáciu potom posielajú na konci skúšobnej lehoty, keď mapujú, či došlo k úplnej adaptácii a ako sa človek cíti vo firme.

„Máme vysokú návratnosť dotazníkov. Po prvom pracovnom týždni nám odpovedá okolo 90 % nováčikov. Najmenej je to pri záverečnej konverzácii, kde odpovedá zhruba 60 % ľudí.“ Tereza Voháňková HR Marketing Specialist Notino
Arnold poskytuje Notinu užitočnú spätnú väzbu k náboru a onboardingu, teda procesom, ktoré má v gescii najmä HR oddelenie. Zistenia z prieskumov sú však prospešné aj pre ďalšie útvary a biznisových partnerov, vyplývajú z nich totiž podnety, s ktorými ďalej pracujú. Napríklad sa už na základe údajov zamerali viac na to, aby bol ľuďom počas 1. týždňa dobre predstavený adaptačný plán. Výsledky prieskumov spracováva HR oddelenie a odovzdáva ich rozdelené jednotlivým tímom spolu s odporúčaniami, čomu sa viac venovať.p

Arnold je partner pre onboarding, ale aj klasické zamestnanecké prieskumy. Pozrite sa, čo všetko vie a o akých témach sa s ľuďmi rád porozpráva.

Odhaľuje, čo by pomohlo ľuďom pracovať lepšie (VoZP)

Vojenská zdravotná poisťovňa si možnosti chatbota Arnolda vyskúšala prvýkrát. Keď uvažovali o prieskume spokojnosti zamestnancov, voľba padla práve na online aplikáciu. Vo VoZP identifikovali päť najaktuálnejších tém a spolu s LMC pre každú z nich naformulovali konkrétne otázky. Zamerali sa na spokojnosť zamestnancov vo všeobecnosti, pracovné prostredie, nastavenie cieľov, pracovné zaťaženie a vzťahy v práci. Zamestnancom vopred vysvetlili, ako bude prieskum prebiehať, a minulý október spustili prvý chat.
„Vďaka Arnoldovi sme identifikovali problémy, ktoré sa k nám inak nedostanú alebo o ktorých sa dozvieme nepriamo. Počítač má každý, takže sme jednoducho oslovili všetkých zamestnancov a veľká časť odpovedala. S predchádzajúcimi prieskumami, keď papierové dotazníky skončili v zakladači v skrini, sa Arnold vôbec nedá porovnať.“ Olga Bednářová vedúca oddelenia riadenia ľudských zdrojov VoZP

Link s konverzáciou dostalo všetkých 390 zamestnancov poisťovne a ohlas bol veľký – odpovedalo takmer 90 % ľudí. Aj keď sa návratnosť časom postupne znižovala, na posledný dotazník odpovedali takmer dve tretiny zamestnancov. Podľa VoZP je to spôsobené tým, že Arnold je jednoduchý, rýchly a používateľsky prívetivý aj pre staršie ročníky. Navyše nie je vôbec náročný ani na organizáciu prieskumu.

„Zásadný bol pre nás report z výsledkov a zhrnutie oblastí na zlepšenie. Pripravili sme súhrn nápravných opatrení z každej témy, ktoré sa postupne realizujú.“

Olga Bednářová
vedúca oddelenia riadenia ľudských zdrojov VoZP

Vo výsledkoch prieskumu sa najčastejšie opakovali prevádzkové sťažnosti typu drobných opráv a vylepšení, chuť stretávať sa, čo bolo špecifikum v čase covidu, a interné IT záležitosti. Oddelenie riadenia ľudských zdrojov sa potom rozhodlo postupne ich riešiť, a to takto:

  • Po uvoľnení protipandemických opatrení sa stretávanie zamestnancov vrátilo do želaného predošlého stavu a vo VoZP sa rozhodli finančne ich podporiť.
  • Organizačno-prevádzkové otázky prebrali na úrovni príslušných pobočiek a odborov – spravidla išlo o kroky ako vymaľovanie priestorov, výmena vybavenia, ale aj náročnejšie akcie s podporou ústredia.

Aby si vo Vojenskej zdravotnej poisťovni overili, ako sa nápravné opatrenia v pobočkách aj ústredí podarilo implementovať, chcú po dokončení zmien rozoslať Arnolda ešte raz.

Chcete vidieť, ako prebieha rozhovor s Arnoldom reálne? Nie je nič jednoduchšie, ako to vyskúšať priamo na webe.

Arnold ako súčasť životného cyklu zamestnanca (Tipsport)

Prevádzkovateľ kurzových stávok Tipsport používa Arnolda už niekoľko rokov. Najskôr išlo o riešenie prieskumov medzi zamestnancami na začiatku prvých anticovidových opatrení. Postupne sa chatbot nasadil ako pomocník pri onboardingu a podľa aktuálnych potrieb spoločnosti pribudli i ďalšie témy. Z prieskumov sa tak v Tipsporte stala súčasť celého životného cyklu zamestnanca, nielen samostatne fungujúci nástroj. Vo firme si tak už prešli týmito oblasťami:

  • Arnold pravidelne overuje spokojnosť zamestnancov
  • zásadné využitie chatbota zostáva pri adaptácii nováčikov, kde Arnold pôsobí ako užitočný doplnok na osobnú komunikáciu počas onboardingu, keď okrem kolegov a nadriadeného je kľúčovou osobou buddy,
  • v čase lockdownu zisťoval, ako ľuďom vyhovuje nastavenie práce z domu
  • uskutočnili sa aj prieskumy na tému vzdelávania a internej komunikácie, na ktoré sa zamerali aj v súvislosti so zavádzaním firemného intranetu alebo wellbeingu,
  • Arnold tiež pomohol zistiť postoje zamestnancov k práci nadčas

 

„Zistili sme, že o nováčikov sa u nás staráme dobre a že majú stále niekoho k dispozícii. Na ďalšie dopytovanie pri onboardingu používame primárne Arnolda.“
Monika Jamrišková
špecialistka internej komunikácie a HR podujatí

Tipsport pravidelnými prieskumami overuje hlavne svoje predpoklady, o ktorých HR oddelenie zvyčajne už vopred trochu tuší. Vďaka prieskumu však získa konkrétne údaje. Okrem hodnotenia už zavedenej praxe využíva Arnolda i na plánovanie noviniek a zisťovanie záujmu zamestnancov. Takže keď riešili vzdelávanie, pomocou chatbota zistili, kto má záujem o interné kurzy, a získali prehľad o tom, ako sa ľudia vo firme pozerajú na školenia. V súvislosti s plánovaním wellbeingu Arnold tiež zisťoval, ako ľudia vnímajú rovnováhu medzi pracovným a osobným životom, ako im firma môže pomôcť všetko lepšie skĺbiť alebo napríklad ako vnímajú vzťahy na pracovisku a čo im uberá chuť do práce.

Prieskumy posiela Tipsport všetkým zamestnancom ústredia – ide o viac ako 700 ľudí, ktorých je možné ľahko osloviť e-mailom. Získané výsledky týkajúce sa onboardingu spracováva HR oddelenie a v prípade potreby zapojí aj príslušného manažéra. Zistenia z ostatných prieskumov sa potom sprístupnia vedúcim jednotlivých tímov.

Chcete si vyskúšať Arnolda aj vo vašej firme? Niekoľko konverzácií máte k dispozícii zadarmo a stačí si ich len vyžiadať prostredníctvom formulára na webe.

Zdieľať článok

Podobné články