Ako zvýšiť praktický dosah prieskumov a pomôcť manažérom pracovať s výsledkami?

Z našich konverzácií s klientmi tento bod dlhodobo vychádza ako najväčšia bolesť firemných prieskumov. Výber nástroja na prieskumy alebo internú komunikáciu si môžete odpracovať sami, teraz ale potrebujete aj druhú stranu, teda manažérov a vedenie, aby s výsledkami pracovali.

Nútiť ich nemôžete, kúpiť všetkým čokoládu ako motiváciu tiež nie. Ako teda postupovať, aby manažéri pracovali s výsledkami?

Intenzívne zdieľajte výsledky

Naším najväčším prekvapením v tejto oblasti bolo, že veľká časť manažérov by vlastne rada s výsledkami pracovala, ale nikto im výsledky nepošle.

Z našich skúseností má 80 % všetkých tém, ktoré sa riešia v prieskumoch ako vlastníka práve tímového vedúceho. Tu vidíme paradox celej situácie – tí, ktorí majú výsledky primárne vidieť, ich veľmi často vôbec nedostanú. A tým pádom s nimi ani nemôžu ďalej pracovať.

V Arnoldovi máte možnosť zasielať výsledky komukoľvek z organizácie. Dôrazne odporúčame posielať výsledky všetkým manažérom – vždy za všetkých ľudí, za ktorých sú manažéri v organizácii zodpovední.

Práca s výsledkami musí byť jednoduchá

Ďalším kameňom úrazu pri práci s výsledkami býva skúsenosť, že je niekedy jednoduchšie si informácie zistiť po vlastnej osi sám ako sa márne snažiť porozumieť reportu, ktorý sme obdržali. Našli sme niekoľko dôvodov, prečo to tak môže byť:
  • Akademické stupnice (napr. „na stupnici od 0 do 10 ohodnoť, ako si tu spokojný”). Sociológovia, ktorí často dotazníky vytvárajú, niekedy zabudnú, že čítať reporty nebudú sociológovia, ale manažéri. Pre nich musí byť výsledok úplne jednoznačný a okamžite musia byť schopní spoznať, či je výsledok dobrý alebo zlý (a teda je potrebné urobiť nápravu). Z rovnakého dôvodu neodporúčame používať zložité grafy a benchmarky – manažérom tým často zamotáte hlavu namiesto toho, aby ste im pomohli.
  • Zrozumiteľnosť výstupov – nie každý manažér automaticky vie čítať zložité reporty. Reporty by mali byť skratkou medzi výsledkami a akciou, ktorá na ne nadväzuje. Pokiaľ reporty, ktoré posielate, nie sú príliš intuitívne, urobte pre manažérov školenie ohľadom práce s výsledkami.
  • Jazykové mutácie – aj keď to vyzerá banálne, je veľa manažérov expatov, ktorí dostanú výsledky, ktorým nerozumejú. Arnold ponúka tzv. multilanguage mód, pomocou ktorého môžete vytvárať reporty v inom jazyku, než v ktorom boli zozbierané dáta.

Nájdite si „sponzorov”

Šikovným nápadom, ktorý vám môže výrazne pomôcť, je nájsť si pre jednotlivé prieskumy tzv. sponzora, ideálne niekoho z vedenia spoločnosti. Plánuje Váš CEO zmenu a potrebuje na ňu vstupy od zamestnancov? Urobte prieskum pre neho (alebo spoločne s ním).

Z našej skúsenosti už vieme, že najlepšie fungujúce prieskumy bežia vo firmách, kde je najvyššie vedenie firmy zapojené do prípravy a výberu tém alebo otázok. Nie vždy je to ľahké, ale táto investícia sa vyplatí.

Zamerajte sa na to, čo má vplyv na biznis

Táto rada nie je definíciou v kruhu. Je to skôr také varovanie, aby ste sa nezadrhli v detaile, a potom kvôli stromom nevideli les. Pokiaľ si totiž chcete byť istí, že váš prieskum bude mať reálny biznisový dosah, potrebujete si najskôr ujasniť, čo budete chcieť vidieť v reporte, a až potom začať tvoriť konverzáciu. Odporúčame tento postup:

  • Vyberte tému prieskumu, ideálne so sponzorom.
  • Nakreslite si report a jeho sekcie. Každá sekcia by mala mať svojho príjemcu a správu.
  • Z jednotlivých sekcií odvoďte otázky do konverzácie.
  • Vycibrite konverzáciu tak, aby pekne fungovala.
  • Zozbierajte dáta, rozošlite výsledky.
  • • Vyberte príjemcov reportov, ktorí na základe výsledkov potrebujú vykonať nejakú akciu (napríklad majú zlé výsledky) a zavolajte im, či s tým potrebujú pomôcť.

Zdieľať článok

Podobné články