Z našich konverzací s klienty tento bod dlouhodobě vychází jako největší bolest firemních průzkumů. Výběr nástroje pro průzkumy nebo interní komunikaci si můžete odpracovat sami, nyní ale potřebujete i druhou stranu, tedy manažery a vedení, aby s výsledky pracovali.

Nutit je nemůžete, koupit všem čokoládu coby motivaci také ne. Jak tedy postupovat, aby manažeři pracovali s výsledky?

Intenzivně sdílejte výsledky 

Naším největším překvapením v této oblasti bylo, že velká část manažerů by vlastně ráda s výsledky pracovala, ale nikdo jim výsledky nepošle.

Z našich zkušeností má 80 % všech témat, která se řeší v průzkumech, jako vlastníka právě týmového vedoucího. Tady vidíme paradox celé situace – ti, kteří mají výsledky primárně vidět, je velmi často vůbec nedostanou. A tím pádem s nimi ani nemohou dále pracovat.

V Arnoldovi máte možnost zasílat výsledky komukoliv z organizace. Silně doporučujeme posílat výsledky všem manažerům vždy za všechny lidi, za něž jsou manažeři v organizaci zodpovědní.

Práce s výsledky musí být snadná

Dalším kamenem úrazu při práci s výsledky bývá zkušenost, že je někdy snazší si informace zjistit po vlastní ose sám než se marně snažit porozumět reportu, který jsme obdrželi. Našli jsme několik důvodů, proč tomu tak může být:

Najděte si „sponzory”

Šikovným nápadem, který vám může výrazně pomoci, je najít si pro jednotlivé průzkumy tzv. sponzora, ideálně někoho z vedení společnosti. Plánuje Váš CEO změnu a potřebuje k ní vstupy od zaměstnanců? Udělejte průzkum pro něj (nebo společně s ním).

Z naší zkušenosti už víme, že nejlépe fungující průzkumy běží ve firmách, kde je nejvyšší vedení firmy zapojeno do přípravy a výběru témat nebo otázek. Ne vždy je to snadné, někdy předěláváme otázky i čtyřikrát, ale tato investice se vyplatí.

Zaměřte se na to, co má dopad na byznys

Tato rada není definicí kruhem. Je to spíše takové varování, abyste se nezadrhli v detailu, a pak kvůli stromům neviděli les. Pokud si totiž chcete být jisti, že Váš průzkum bude mít reálný byznysový dopad, potřebujete si nejdříve ujasnit, co budete chtít vidět v reportu, a teprve následně začít tvořit konverzaci. Doporučujeme tento postup: