Zvyšte spokojenost a adaptaci nových zaměstnanců pomocí chytrých průzkumů

Špatně provedený onboarding je jedním z nejčastějších důvodů dobrovolných odchodů lidí z firem. Zaměstnanci mnohdy vůbec netuší, jestli novou práci dělají správně. Zároveň jim chybí místo, kde by se o své obavy mohli podělit. Tyhle překážky jde přitom jednoduše odstranit, jen o nich musíte vědět.

chat arnold robot

31 % zaměstnanců opouští práci během prvních šesti měsíců a jejich hlavním důvodem k odchodu je špatná zkušenost s nástupem.

Nedostatečný onboarding je druhým nejčastějším důvodem dobrovolných odchodů ze společnosti. Společnosti s dobře nastaveným onboardingem mají více spokojených nových  zaměstnanců i vyšší procento zaměstnanců, kteří dokážou splnit své roční cíle.

Arnold má za cíl vyladit onboardingové procesy tak, aby měli zaměstnanci z prvních měsíců ve společnosti co nejlepší zážitek. Ověřuje, zda se nováčci dobře začleňují, případně upozorní na ty, kteří v průběhu adaptační doby narazí na nějaké potíže. Zjištěné problémy tak můžete vyřešit dřív, než novému zaměstnanci přerostou přes hlavu a práci vzdá.

Jak vám Arnold může onboarding vylepšit?

S chatbotem Arnoldem rychle získáte zpětnou vazbu od nováčků pomocí krátkých interaktivních chatů.

Arnoldův onboardingový modul obsahuje 7 na sebe navazujících témat mapujících zážitek zaměstnance v prvních měsících po nástupu do společnosti. Arnold pro HR i pro týmové manažery vytvoří jak reporty s výsledky za jednotlivce, tak přehledové reporty mapující adaptační proces jako celek. Spuštění tohoto modulu je jednoduché – stačí zadat e-maily nových zaměstnanců a datum nástupu. Arnold se už o vše ostatní postará a pomůže vám získat větší kontrolu nad mírou odchodů a fluktuací z důvodu nedostatečné adaptace.

1.

Výběr témat

7 metodologicky připravených témat s možností úprav

2.

Konverzace

Arnold si povídá s nováčky na vybraná témata onboardingu

3.

Chytré reporty

Arnold zasílá reporty pro HR a upozornění pro manažery při odhalení problému.

4.

Admin portál

Plánování průzkumů a přehled reportů na jednom místě.

Výběr témat

Můžete využít 7 připravených témat, která mapují klíčové momenty onboardingu v prvních měsících od nástupu. Témata si můžete jakkoliv upravovat nebo i vytvářet svá vlastní.

Průzkumy formou chatu

Na každé téma rozvíjí Arnold poutavou, zhruba 2-3minutovou konverzaci. Mluví se zaměstnanci přívětivě a srozumitelně, a i proto si udržuje průměrnou návratnost okolo 70 %. Není potřeba instalovat žádnou aplikaci – Arnold se nováčkům sám ozve e-mailem nebo třeba smskou. Pokud zaměstnanec nechce odpovídat pod svým jménem, může se kdykoliv přepnout do anonymního módu.

Chytré reporty

S přibývajícími nováčky získává HR oddělení čím dál detailnější přehled o fungování onboardingu ve společnosti. Může si zároveň otevřít report ke každému tématu (nebo určitému období) a vidět detailnější zpětnou vazbu. S nováčky i jejich manažery tak lze případné problémy okamžitě řešit. Je také možné zapnout notifikace na manažery, kteří dostanou upozornění s odkazem na detaily problému.

Arnoldovy chytré reporty vám ukážou, jak dobře máte nastavené jednotlivé fáze onboardingového procesu. Průběžně si pak můžete vyhodnotit efektivitu nově zavedených změn.

Společnosti, které důvěřují Arnoldovi: