Ľudia sa vďaka Arnoldovi môžu zveriť s tým, čo ich v práci trápi, zistili vo firme Digiteq Automotive

Arnolda používajú necelý rok. Za ten čas však stihli s jeho pomocou uskutočniť celý rad prieskumov. Otestovali napríklad pilotné fungovanie zdieľaných pracovných miest alebo vytipovali zamestnancov, u ktorých hrozilo, že by mohli z firmy odísť. A tiež zistili, čo zamestnancov v práci trápi.

Logo Digiteq Automotive

V spoločnosti Digiteq Automotive, ktorá vyvíja a testuje elektrické a softvérové systémy do áut, slúži Arnold dvom typom prieskumov – celofiremným, do ktorých býva zahrnutých viac ako 500 ľudí, a potom tým, ktoré sú posielané len na určité skupiny zamestnancov. Tie prvé zisťovali postoje ľudí k návratu do kancelárie a tiež ich lojalitu, tie druhé testovali napríklad onboarding alebo pilotný projekt zdieľaných pracovných miest

„Vďaka prieskumu lojality sme napríklad odhalili v jednom asi tridsaťčlennom tíme dvoch až troch ľudí, u ktorých hrozilo, že by mohli z firmy odísť. V ich prípade by sme to určite nechceli,“ spomína jeden z prínosov prieskumu prostredníctvom Arnolda Kateřina Brožková Marková, ktorá má v Digiteq Automotive implementáciu prieskumov prostredníctvom Arnolda na starosti.

Kateřina Brožková Marková

Perfektne spracované výsledky

To, čo na Arnoldovi Kateřina Brožková Marková predovšetkým oceňuje, je spracovanie výsledkov: „Sú graficky prehľadné, kvantifikované, ale kto chce, dostane sa aj ku kvalitatívnym zisteniam. A predovšetkým je možné výsledky filtrovať a sprístupniť pre jednotlivé oddelenia, takže je vyriešená anonymita a každý manažér vidí iba svoj tím,“ zdôrazňuje.

Kým jednotlivým vedúcim odkaz na výstup ich tímu pošle, väčšinou im v prípade veľkých prieskumov vopred urobí zhrnutie celkových výsledkov na manažérskom stretnutí. Manažéri sú potom viac motivovaní s prieskumom pracovať.

Jasno do týždňa a s vysokou návratnosťou

Jeden z prieskumov, ktorý šiel len na užšiu skupinu zamestnancov, mal zase za úlohu zistiť, ako veľmi sú ľudia v pilotnom projekte spokojní a s čím konkrétne sú prípadne nespokojní, pokiaľ ide o zdieľanie pracovných miest. „Otázky boli niekedy aj veľmi konkrétne, smerovali na technické veci, napríklad rezervovanie miest cez aplikáciu,“ vysvetľuje Kateřina Brožková Marková. Vedúci projektu podľa nej spätnú väzbu veľmi ocenili, práve preto, že bola konkrétna a tiež veľmi rýchla. Mohli vďaka tomu pilotný projekt otestovať a vyladiť ešte pred ostrým spustením.

„Výsledky sme schopní získať do týždňa, čo je veľké plus. Navyše návratnosť odpovedí sa pohybuje od 60 % do 90 %. To sú tiež veľmi slušné čísla,“ pochvaľuje si žena, ktorá pôsobí ako akási ambasádorka používania chatbota vo firme Digiteq Automotive.

Případovka Digiteq Automotive

Arnoldovi sa môžu zveriť

Ľudia podľa nej vypĺňajú prieskumy väčšinou hneď po prvom zaslaní a pokiaľ nie, urobia tak hneď po pripomienke. „Vedia, že im to zaberie najviac 5 minút, ako im je sľubované, a sú ochotní spolupracovať, preto tá vysoká návratnosť,“ domnieva sa Kateřina Brožková Marková.

Nezriedka sa vraj tiež stáva, že ľudia pojmú Arnolda ako dôverníka, ktorému prezradia, čo ich v práci trápi, aj keď sa to úplne netýka témy. Na konci prieskumu, kde sa Arnold pýta, či spovedaný nechce ešte niečo dodať, sa tak objavujú dlhé odseky, v ktorých si zamestnanci dovolia povedať to, s čím by sa inde a inokedy len ťažko zverili. „Vďaka Arnoldovi vedia, že sa o ich spokojnosť a starosti firma zaujíma,“ dodáva Brožková Marková.

Na využitie Arnolda aj v budúcnosti vidí veľký priestor. V spoločnosti napríklad teraz premýšľajú o prieskume znalosti firemnej stratégie.

Zdieľať článok

Podobné články