Na základe výsledkov Arnolda riešime to, čo nás vo firme práve páli

Ako novo usporiadať kancelárie alebo ako spolu „hovoriť“ na diaľku. Nielen to zisťoval Arnold v spoločnosti Scio.

Arnold pomáha v Scio možno trochu netradične: štyrikrát až šesťkrát do roka tu s jeho pomocou zisťujú názory zamestnancov na aktuálne témy. „Na základe výsledkov zavádzame opatrenia, aby sme riešili to, čo nás vo firme práve páli,“ hovorí Tomáš Habermann, vedúci jedného z tímov. 

Ľudia žijú tým, čo je tu a teraz

logo scio

Spoločnosť Scio, ktorá pôsobí viac ako 25 rokov v oblasti vzdelávania, začala používať Arnolda už koncom roka 2019. Dovtedy tu získavali spätnú väzbu od zamestnancov pomocou interne vyvinutých obsiahlych dotazníkov. Rozosielali ich obvykle dvakrát do roka.

„To sa nám ale príliš neosvedčilo. Všimli sme si, že ľudia žijú často tým, čo sa aktuálne vo firme deje, ale po nejakom čase to zabudnú. Takže pýtať sa ich spätne nebolo príliš efektívne,“ vysvetľuje Tomáš Habermann, prečo v Scio začali používať chatbota Arnolda. Toho „vyšlú“ medzi zamestnancov vždy, keď potrebujú poznať ich názor na aktuálne témy.

Tomáš Habermann

Ako spolu „hovoriť“ na diaľku

Neprekvapí, že v poslednej dobe to boli hlavne zmeny vynútené pandémiou. Medzi nimi napríklad vnímanie vnútrofiremnej komunikácie. „Ľuďom vadilo, že vo chvíli, keď začali pracovať na diaľku, bola vnútrofiremná komunikácia roztrieštená a odohrávala sa na príliš mnohých kanáloch. Vďaka prieskumu sme zistili, že by si ju zamestnanci priali zjednotiť,“ uvádza Tomáš Habermann.

Firma na základe výsledkov z Arnolda preto začala napríklad organizovať ad hoc celofiremné meetingy, na ktorých sa vždy prezentuje, čo sa deje naprieč firmou. Vďaka zavedeniu týchto meetingov sa teraz ľudia dozvedia všetko podstatné v ucelenej forme bez toho, aby boli zároveň informáciami zahltení z rôznych strán.

Kancelárie budúcnosti? Zverte sa

K ďalším aktuálne „žijúcim“ témam v Scio patrili úpravy kancelárií. Arnold pomohol zistiť, ako ich usporiadať, aby lepšie zodpovedali novým pracovným zvyklostiam. „Zisťovali sme napríklad, ako často plánujú zamestnanci chodiť do kancelárie alebo ako sú naklonení zdieľaným miestam,“ približuje Tomáš Habermann.

Prieskum tiež potvrdil, že teraz ľudia pociťujú nedostatok miest na schôdzky. „Pomocou Arnolda sme získali jednoznačné výstupy, ktoré sme odovzdali architektom. Na základe týchto výstupov sme potom mohli pristúpiť k ešte detailnejšiemu zisťovaniu v rámci focus groups,“ dopĺňa tímový vedúci.

Případová studie SCIO

V čom je Arnold iný

Spoločnosť Scio patrí skôr k menším firmám, dohromady pre ňu pracuje asi 60 ľudí. Na otázky Arnolda odpovedá pravidelne cez 80 % z nich. Návratnosť odpovedí je teda vysoká.

„Oceňujeme na Arnoldovi najmä to, že si môžeme vytvárať vlastné otázky. Tie pripravené totiž príliš nevyhovovali povahe našej firmy a je pre nás preto oveľa prínosnejšie, keď si ich môžeme prispôsobiť,“ dodáva Habermann. Podľa neho je tiež teraz možné ísť viac do detailu a pýtať sa zamestnancov na konkrétne veci.

Výrazná väčšina z nich sa pod svoje odpovede podpisuje. A otvorene komunikuje aj vedenie, keď necháva výsledky prieskumov na nahliadnutie všetkým zamestnancom alebo jednotlivým tímom. To všetko prispieva k väčšej angažovanosti a zapojeniu zamestnancov do diania vo firme.

Zdieľať článok

Podobné články