„Páči sa nám, že Arnold môže hovoriť naším jazykom,“ oceňujú v spoločnosti GasNet

GasNet je českým lídrom v distribúcii zemného plynu. Spoločnosť sa systematicky pripravuje na distribúciu nových plynov, ako sú vodík či biometán, a súčasne buduje firemnú kultúru podľa princípov ESG. Keď firma predstavila novú značku, firemnú stratégiu a hodnoty, potrebovala vedieť, nakoľko im zamestnanci rozumejú. Na prieskum využila chatbota Arnolda a HR tím začal s výsledkami ihneď pracovať.

Spoločnosť GasNet má 2300 zamestnancov, pričom takmer 850 z nich pracuje v teréne. Preto sa hodilo, že sa s Arnoldom môžu zamestnanci rozprávať aj cez mobil. Nielen vďaka tomu získali v HR dostatok informácií o tom, ako ľudia vnímajú firemnú kultúru, novú stratégiu a hodnoty.

Prečo Arnold?

Logo GasNet

Arnolda si v spoločnosti GasNet zvolili preto, že chceli viesť so zamestnancami krátky, ľudský dialóg, a nie ich len nútiť vyplňovať rôzne dotazníky. Tiež sa im páčilo, že si môžu upravovať konverzácie podľa vlastnej potreby a nevyužívať len vopred nastavené frázy. Zároveň chceli, aby Arnold hovoril „ich jazykom“, ktorý môže byť špecifický pre ľudí v kancelárii a pre ľudí v teréne.

 

„Kľúčové je mať podporu vedenia,“ zdôrazňuje Helena Steinerová z tímu HR. „Dôležité témy, ktoré chceme prebrať so zamestnancami prostredníctvom Arnolda preto najprv predstavujeme boardu. Vysvetľujeme, prečo témy chceme s ľuďmi riešiť, ako nadväzujú na stratégiu firmy a na čo budú výsledky slúžiť.“

Helena Steinerová

Vždy v stredu

Konverzáciu s Arnoldom posielali v GasNete zamestnancom pôvodne dvakrát mesačne, ale neskôr prešli na frekvenciu raz za mesiac. „Je dobré zvoliť vždy jeden rovnaký deň v týždni. My sme posielali prieskumy v piatok, ale to boli ľudia často na dovolenkách, takže sme prešli na stredu,“ hovorí manažérka o svojej skúsenosti.

Dodáva, že po zohľadnení všetkých časových nákladov na zabezpečovanie dvoch prieskumov mesačne, vychádza správa asi na štvrtinu úväzku.

Případovka GasNet

S výsledkami je potrebné pracovať

A ako dopadol prieskum týkajúci sa stratégie a hodnôt firmy? V GasNete vďaka Arnoldovi vytipovali oblasti, ktoré je potrebné zamestnancom viac objasňovať. Podľa toho nastavili intenzívnejšiu internú komunikáciu a tiež vzdelávanie. Zároveň odporučili vedúcim, aby so svojimi ľuďmi o problematickejších oblastiach viedli diskusie.

„Vďaka tomu sa nám podarilo zvýšiť zrozumiteľnosť stratégie medzi ľuďmi v teréne zo 76 % na 80 %, čo bolo naším cieľom,“ zhŕňa Helena Steinerová.

S výsledkami však pracujú aj jednotliví manažéri. Jedna z vedúcich napríklad s pomocou chatbota overovala oboznámenosť svojich ľudí s novou smernicou. Keď zistila, že podriadení informáciu o novej smernici dobre nezachytili, ihneď ju s nimi prebrala na porade.

Výhody chatbota

„Získame rýchlu spätnú väzbu z celej firmy. To nám pomáha zlepšovať HR služby, napríklad v nastavovaní vzdelávacích programov. Na základe toho, čo si ľudia želajú, potom vyberáme edukačné kurzy,“ uvádza Helena Steinerová jeden z príkladov.

V GasNete si opakovane overili, že chatbot môže slúžiť ako nástroj rýchlej komunikácie so zamestnancami pracujúcimi v teréne, ktorí sa ešte len učia pracovať s ďalšou platformou, ktorou je nový intranet. Cez chatbota v mobile sa tak napríklad dozvedeli, ako sa vo firme zvyšujú mobilné dáta.

Arnolda sa preto chystajú v GasNete používať i naďalej. Tento rok napríklad plánujú zásadnejší prieskum spokojnosti zamestnancov.

Zdieľať článok

Podobné články