„Líbí se nám, že Arnold může mluvit naším jazykem,“ oceňují ve společnosti GasNet

GasNet je českým lídrem v distribuci zemního plynu. Společnost se systematicky připravuje na distribuci nových plynů, jako jsou vodík či biometan, a současně buduje firemní kulturu dle principů ESG. Když firma představila novou značku, firemní strategii a hodnoty, potřebovala vědět, nakolik jim zaměstnanci rozumí. K průzkumu využila chatbota Arnolda a HR tým začal s výsledky ihned pracovat.

Společnost GasNet má 2300 zaměstnanců, přičemž téměř 850 z nich pracuje v terénu. Proto se hodilo, že si s Arnoldem mohou zaměstnanci povídat i přes mobil. Nejen díky tomu získali v HR dostatek informací o tom, jak lidé vnímají firemní kulturu, novou strategii a hodnoty.

Proč Arnold?

Logo GasNet

Arnolda si ve společnosti GasNet zvolili proto, že chtěli vést se zaměstnanci krátký, lidský dialog, a nikoliv je jen nutit vyplňovat různé dotazníky. Také se jim líbilo, že si mohou upravovat konverzace podle vlastní potřeby a nevyužívat jen předem nastavené fráze. Zároveň chtěli, aby Arnold mluvil „jejich jazykem“, který může být specifický pro lidi v kanceláři a pro lidi v terénu.

 

„Klíčové je mít podporu vedení,“ zdůrazňuje Helena Steinerová z týmu HR. „Důležitá témata, která chceme probrat se zaměstnanci prostřednictvím Arnolda, proto nejprve představujeme boardu. Vysvětlujeme, proč témata hodláme s lidmi řešit, jak navazují na strategii firmy a k čemu budou výsledky sloužit.“

Helena Steinerová

Vždycky ve středu

Konverzaci s Arnoldem posílali v GasNetu zaměstnancům původně dvakrát měsíčně, ale později přešli na frekvenci jednou za měsíc. „Je dobré zvolit vždy jeden stejný den v týdnu. My jsme posílali průzkumy v pátek, ale to byli lidé často na dovolených, takže jsme přešli na středu,“ hovoří manažerka o své zkušenosti.

Dodává, že po zohlednění všech časových nákladů na zajišťování dvou průzkumů měsíčně, vychází správa asi na čtvrtinu úvazku.

Případovka GasNet

S výsledky je potřeba pracovat

A jak dopadl průzkum týkající se strategie a hodnot firmy? V GasNetu díky Arnoldovi vytipovali oblasti, které je potřeba zaměstnancům více objasňovat. Podle toho nastavili intenzivnější interní komunikaci a také vzdělávání. Zároveň doporučili vedoucím, aby se svými lidmi o problematičtějších oblastech vedli diskuze.

„Díky tomu se nám podařilo zvýšit srozumitelnost strategie mezi lidmi v terénu ze 76 % na 80 %, což bylo naším cílem,“ shrnuje Helena Steinerová.

S výsledky však pracují i jednotliví manažeři. Jedna z vedoucích například s pomocí chatbota ověřovala obeznámenost svých lidí s novou směrnicí. Když zjistila, že podřízení informaci o nové směrnici dobře nezachytili, ihned ji s nimi probrala na poradě.

Výhody chatbota

„Získáme rychlou zpětnou vazbu z celé firmy. To nám pomáhá zlepšovat HR služby, například v nastavování vzdělávacích programů. Na základě toho, co si lidé přejí, pak vybíráme edukační kurzy,“ uvádí Helena Steinerová jeden z příkladů.

V GasNetu si opakovaně ověřili, že chatbot může sloužit jako nástroj rychlé komunikace se zaměstnanci pracujícími v terénu, kteří se teprve učí pracovat s další platformou, kterou je nový intranet. Přes chatbota v mobilu se tak například dozvěděli, jak se ve firmě zvyšují mobilní data.

Arnolda se proto chystají v GasNetu používat i nadále. Letos například plánují zásadnější průzkum spokojenosti zaměstnanců.

Sdílet článek

Podobné články