Vďaka Arnoldovi overili, že majú kvalitne nastavený zaškoľovací proces

V spoločnosti TSR Czech Republic sú presvedčení, že digitalizácia do HR patrí. Začali používať Arnolda, ktorý im pomáha s onboardingom.

Na začiatku bola potreba vedieť, ako sa nováčikovia cítia počas skúšobnej doby. A tak prišiel k slovu Arnold. Vo firme TSR CR pomohol okrem iného objaviť skrytých vodcov a nápomocných kolegov či kolegyne v tímoch. „Sú to ľudia, ktorí novým zamestnancom najviac pomáhali pri zaškoľovacom procese, hoci nie sú oficiálne teamleadermi. A tiež sme si vďaka Arnoldovi overili, že máme kvalitne nastavený zaškoľovací proces,“ hovorí HR manažérka Tereza Čuříková.

Kto vám najviac pomohol?

logo tsr

Vyše tridsať pobočiek v Českej republike aj na Slovensku, cez 400 zamestnancov a viac ako 30 rokov na trhu. Spoločnosť TSR CR je popredným spracovateľom kovošrotu v tuzemsku. Zamestnáva ľudí predovšetkým z radov robotníckych profesií. O jej chod sa ale starajú tiež desiatky pracovníkov v administratíve. A práve s týmito novoprichádzajúcimi kolegami sa počas skúšobnej doby chatbot Arnold pravidelne rozpráva.

Podľa vopred pripraveného časového harmonogramu kolegom vždy príde sada otázok na rôzne témy v rámci onboardingu a jeho hodnotenia, ako je napríklad náborový proces, spolupráca s nadriadeným alebo pochopenie firemnej kultúry. Zo začiatku sme využívali preddefinované sady otázok, ale zhruba po dvoch mesiacoch reálneho používania sme si asi 5 % otázok zmenili alebo dokonca pridali podľa našich potrieb.

Tereza Čuříková

Než dôjde k osobnému rozhovoru

S informáciami, ktoré chatbot priniesol, môže ďalej pracovať nielen HR oddelenie, ale predovšetkým vedúci jednotlivých tímov. „Väčšina z nich výstupy z Arnolda používa a považuje ho za dobrý podporný nástroj. Vďaka nemu sa dozvedia, ako nováčik adaptačný proces vníma a môžu na tieto informácie ďalej nadviazať pri osobnom rozhovore so zamestnancom,“ dopĺňa Tereza Čuříková.

Pripúšťa však, že stopercentné využívanie chatbota zo strany vedúcich a zamestnancov nebolo spustené zo dňa na deň a bola potrebná dôsledná príprava a komunikácia.

„Najprv sme Arnolda predstavili vedúcim tímov na kvartálnom meetingu spoločnosti, kde ho podporilo aj naše vedenie, za čo sme boli na HR veľmi rady. Neskôr obdržali vedúci tímov ešte zhrňujúci email týkajúci sa Arnolda a jeho funkcionalít so všetkým vysvetlením,“ objasňuje Tereza Čuříková a dodáva: „Apelovali sme však na vedúcich v tom zmysle, že chatbot nenahradí osobný kontakt s nováčikmi, ale je iba podporným pomocníkom v rámci komunikácie počas ich skúšobnej doby.“

Okrem vedúcich tímov boli o rozhovore s Arnoldom vopred informovaní aj novonastupujúci zamestnanci.

Případovka TSR

Adaptácia v teréne funguje

Vďaka Arnoldovi si v TSR CR tiež overili vysokú kvalitu a prepracovanosť interného zaškoľovania v spoločnosti. „Počas nášho adaptačného programu totiž ani administratívni pracovníci nezostávajú len v kanceláriách, ale navštívia naše vybrané prevádzky v rámci celej Českej republiky a niektorí aj Slovenska, kde sa nachádza spoločnosť TSR Slovakia. A práve túto možnosť si noví zamestnanci v rozhovore s Arnoldom veľmi chválili,“ upresňuje Tereza Čuříková.

Návratnosť odpovedí bola podľa nej takmer stopercentná. Určite tomu pomohol aj fakt, že rozhovory s Arnoldom zaberajú nováčikom od troch do desiatich minút.

Digitalizácia do personalistiky patrí

V spoločnosti TSR CR je chatbot prvou lastovičkou, pokiaľ ide o využitie digitalizácie v personalistike. Tereza Čuříková je presvedčená, že v nej má svoje nespochybniteľné miesto. Domnieva sa, že firmy, ktoré pôjdu touto cestou, pocítia veľmi skoro výrazný prínos nielen pre svoje HR tímy, ale aj v rámci fungovania celého podniku. „Bavíme sa napríklad o zjednotení systémov v spoločnostiach, elektronických podpisoch dokumentov či o on-line schvaľovacom workflow dochádzky.“

Rozšíriť rozhovory s Arnoldom na všetkých nových zamestnancov TSR CR, z ktorých väčšina nastupuje na robotnícke pozície, však zatiaľ nie je podľa HR manažérky reálne, pretože nie všetci majú prístup k počítaču alebo emailovej adrese. „Avšak uvažujeme o budúcej implementácii elektronických kioskov v rámci jednotlivých prevádzok tak, aby sme boli schopní systémovo zaistiť digitalizáciu prvkov HR u každého nášho zamestnanca bez rozdielu jeho pracovného zaradenia, na čo sa v HR už veľmi tešíme,“ zhŕňa Tereza Čuříková.

Zdieľať článok

Podobné články