Díky Arnoldovi ověřili, že mají kvalitně nastavený zaškolovací proces

Ve společnosti TSR Czech Republic jsou přesvědčeni, že digitalizace do HR patří. Začali používat Arnolda, který jim pomáhá s onboardingem.

Na začátku byla potřeba vědět, jak se nováčci cítí během zkušební doby. A tak přišel ke slovu Arnold. Ve firmě TSR CR pomohl mimo jiné objevit skryté vůdce a nápomocné kolegy či kolegyně v týmech. „Jsou to lidé, kteří novým zaměstnancům nejvíc pomáhali při zaškolovacím procesu, ačkoliv nejsou oficiálně teamleadery. A také jsme si díky Arnoldovi ověřili, že máme kvalitně nastavený zaškolovací proces,“ říká HR manažerka Tereza Čuříková.  

Kdo vám nejvíc pomohl?

logo tsr

Přes třicet poboček v České republice i na Slovensku, přes 400 zaměstnanců a více než 30 let na trhu. Společnost TSR CR je předním zpracovatelem kovošrotu v tuzemsku. Zaměstnává lidi především z řad dělnických profesí. O její chod se ale starají také desítky pracovníků v administrativě. A právě s těmito nově příchozími kolegy si během zkušební doby chatbot Arnold pravidelně povídá.

Podle předem připraveného časového harmonogramu kolegům vždy přijde sada otázek na různá témata v rámci onboardingu a jeho hodnocení, jako je třeba náborový proces, spolupráce s nadřízeným nebo pochopení firemní kultury. Ze začátku jsme využívali předdefinované sady dotazů, ale zhruba po dvou měsících reálného užívání jsme si asi 5 % otázek změnili nebo dokonce přidali dle našich potřeb.

Tereza Čuříková

Než dojde na osobní rozhovor

S informacemi, které chatbot přinesl, může dále pracovat nejen HR oddělení, ale především vedoucí jednotlivých týmů. „Většina z nich výstupy z Arnolda používá a považuje ho za dobrý podpůrný nástroj. Díky němu se dozvědí, jak nováček adaptační proces vnímá, a mohou na tyto informace dále navázat při osobním rozhovoru se zaměstnancem,“ doplňuje Tereza Čuříková.

Připouští nicméně, že stoprocentní využívání chatbota ze strany vedoucích a zaměstnanců nebylo spuštěno ze dne na den a byla potřeba důsledná příprava a komunikace.

„Nejprve jsme Arnolda představili vedoucím týmů na kvartálním meetingu společnosti, kde ho podpořilo také naše vedení, za což jsme byly na HR moc rády. Později obdrželi vedoucí týmů ještě shrnující email týkající se Arnolda a jeho funkcionalit s veškerým vysvětlením,“ objasňuje Tereza Čuříková a dodává: „Apelovali jsme však na vedoucí v tom smyslu, že chatbot nenahradí osobní kontakt s nováčky, ale je pouze podpůrným pomocníkem v rámci komunikace během jejich zkušební doby.“

Kromě vedoucí týmů byli o rozhovoru s Arnoldem předem informováni i nově nastupující zaměstnanci.

Případovka TSR

Adaptace v terénu funguje

Díky Arnoldovi si v TSR CR také ověřili vysokou kvalitu a propracovanost interního zaškolování ve společnosti. „Během našeho adaptačního programu totiž ani administrativní pracovníci nezůstávají jen v kancelářích, ale navštíví naše vybrané provozovny v rámci celé České republiky a někteří i Slovenska, kde se nachází společnost TSR Slovakia. A právě tuto možnost si noví zaměstnanci v rozhovoru s Arnoldem hodně chválili,“ upřesňuje Tereza Čuříková.

Návratnost odpovědí byla podle ní takřka stoprocentní. Určitě tomu pomohl i fakt, že rozhovory s Arnoldem zabírají nováčkům od tří do deseti minut.

Digitalizace do personalistiky patří

Ve společnosti TSR CR je chatbot první vlaštovkou, pokud jde o využití digitalizace v personalistice. Tereza Čuříková je přesvědčená, že v ní má své nezpochybnitelné místo. Domnívá se, že firmy, které půjdou touto cestou, pocítí velmi brzy výrazný přínos nejen pro své HR týmy, ale i v rámci fungování celého podniku. „Bavíme se například o sjednocení systémů ve společnostech, elektronických podpisech dokumentů či o on-line schvalovacím workflow docházky.“

Rozšířit rozhovory s Arnoldem na všechny nové zaměstnance TSR CR, z nichž většina nastupuje na dělnické pozice, však prozatím není podle HR manažerky reálné, protože ne všichni mají přístup k počítači nebo emailové adrese. „Nicméně uvažujeme o budoucí implementaci elektronických kiosků v rámci jednotlivých provozoven tak, abychom byli schopni systémově zajistit digitalizaci prvků HR u každého našeho zaměstnance bez rozdílu jeho pracovního zařazení, na což se na HR už moc těšíme,“ shrnuje Tereza Čuříková.

Sdílet článek

Podobné články