Ľudia sa chcú viac schádzať mimo práce, odhalil okrem iného Arnold vo Vojenskej zdravotnej poisťovni

Ako sú ľudia spokojní a čo by sa malo zlepšiť na pobočkách aj na centrále sa vďaka Arnoldovi dozvedeli vo Vojenskej zdravotnej poisťovni. Zamestnancom naprieč firmou napríklad chýbalo častejšie stretávanie mimo práce. Prieskum však budú v poisťovni opakovať, aby zistili, ako sa podarilo nedostatky zistené Arnoldom odstrániť.

Kto vám najviac pomohol?

Tento scenár nechcela vedúca oddelenia riadenia ľudských zdrojov opakovať. Preto sa rozhodla využiť Arnolda a s jeho zisteniami ďalej pracovať. Po dohode s manažmentom vytipovala päť tém, na ktoré sa chatbot spýtal všetkých 390 zamestnancov poisťovne na siedmich pobočkách aj na centrále. Okrem ich celkovej spokojnosti zisťoval, ako sa im páči pracovné prostredie, nastavenie cieľov, pracovná záťaž a vzťahy na pracovisku.

KKeď sa Olga Bednářová zaujímala o to, kedy a ako prebehol naposledy vo VoZP ČR prieskum medzi zamestnancami, zistila, že už je to desať rokov. Vyplnené papierové dotazníky sa potom uložili do šanónov, kde sú dodnes, ale nič viac sa s výsledkami nedialo.

Chceme sa častejšie schádzať

Prieskum prebiehal od októbra do decembra minulého roka. Prvé dva mesiace sa Arnold pýtal vždy na dve témy, v decembri už len na jednu. „Návratnosť odpovedí bola na prvý raz vysoká – predstavovala 91 %, potom klesala zhruba na 70 % a v jednom prípade na 57 %,“ približuje Olga Bednářová ochotu ľudí odpovedať.

Je s ňou spokojná, oceňuje najmä to, že vďaka Arnoldovi sa ústredie priamo dozvedelo, čo ľudí na pobočkách trápi, čo sa predtým šírilo hlavne vďaka neoficiálnej „šuškande“. Po spracovaní výsledkov sa v poisťovni vrhli na uskutočňovanie nápravných opatrení.

Jedno z nich nebolo príliš komplikované – ľuďom naprieč firmou chýbalo stretávanie mimo práce, čo bolo dané najmä obmedzeniami v súvislosti s pandémiou covid-19. Keď sa situácia tento rok na jar uvoľnila, navštevovala Olga Bednářová osobne pobočky a zdôrazňovala, že na spoločné aktivity mimo práce firma peniaze vyčlenila a ľudia si ich môžu začať organizovať.

Případovka TSR

Veľmi dobrá vec

Okrem celkového zhrnutia výsledkov dostali konkrétne výstupy tiež riaditelia a pod nich patriaci vedúci jednotlivých tímov. Tí o nich diskutovali so svojimi podriadenými. Dohodli sa, na čom zapracovať – napríklad ktoré nedostatky odstrániť, pokiaľ ide o vybavenie kancelárií alebo o firemný IT systém.

Zistené nedostatky sa zaradili do plánu a postupne sa na nich pracuje. „Určili sme si ako termín koniec marca budúceho roka, dokedy by sa mali všetky položky v pláne odstrániť. Potom prieskum zopakujeme, aby sme zistili, nakoľko sa to podarilo,“ dodáva Olga Bednářová, akí dôslední v práci s výsledkami prieskumu tentokrát chcú byť.

A keby mala zhrnúť, ako Arnolda hodnotí? „Používanie Arnolda je jednoduché, rýchle, efektívne, organizačne nijako náročné a používateľsky príjemné,“ zamýšľa sa vedúca oddelenia riadenia ľudských zdrojov. Jediné vylepšenie by uvítala v spracovaní výsledkov, ktoré má podľa nej určité medzery a zdalo sa jej pomerne prácne. „Avšak za mňa je Arnold veľmi dobrá vec a odporučila by som ju kolegom v iných firmách.“

Zdieľať článok

Podobné články