Lidé se chtějí víc scházet mimo práci, odhalil mimo jiné Arnold ve Vojenské zdravotní pojišťovně

Jak jsou lidé spokojení a co by se mělo zlepšit na pobočkách i na centrále, se díky Arnoldovi dozvěděli ve Vojenské zdravotní pojišťovně. Zaměstnancům napříč firmou třeba chybělo častější setkávání mimo práci. Průzkum však budou v pojišťovně opakovat, aby zjistili, jak se podařilo nedostatky zjištěné Arnoldem odstranit.

Kdo vám nejvíc pomohl?

Tento scénář nechtěla vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů opakovat. Proto se rozhodla využít Arnolda a s jeho zjištěními dál pracovat. Po dohodě s managmentem vytipovala pět témat, na něž se chatbot zeptal všech 390 zaměstnanců pojišťovny na sedmi pobočkách i na centrále. Kromě jejich celkové spokojenosti zjišťoval, jak se jim líbí pracovní prostředí, nastavení cílů, pracovní zátěž a vztahy na pracovišti.

Když se Olga Bednářová zajímala o to, kdy a jak proběhl naposledy ve VoZP ČR průzkum mezi zaměstnanci, zjistila, že už je to deset let. Vyplněné papírové dotazníky se pak uložily do šanonů, kde jsou dodnes, ale nic víc se s výsledky nedělo.

Chceme se častěji scházet

Průzkum probíhal od října do prosince loňského roku. První dva měsíce se Arnold dotazoval vždy na dvě témata, v prosinci už jen na jedno. „Návratnost odpovědí byla napoprvé vysoká – činila 91 %, pak klesala zhruba na 70 % a v jednom případě na 57 %,“ přibližuje Olga Bednářová ochotu lidí odpovídat.

Je s ní spokojená, oceňuje zejména to, že díky Arnoldovi se ústředí napřímo dozvědělo, co lidi na pobočkách trápí, což se dřív šířilo hlavně díky neoficiální „šuškandě“. Po zpracování výsledků se v pojišťovně vrhli na uskutečňování nápravných opatření.

Jedno z nich nebylo příliš komplikované – lidem napříč firmou chybělo setkávání mimo práci, což bylo dáno zejména omezeními v souvislosti s pandemií covid-19. Když se situace letos na jaře uvolnila, navštěvovala Olga Bednářová osobně pobočky a zdůrazňovala, že na společné aktivity mimo práci firma peníze vyčlenila a lidé si je mohou začít organizovat.

Případovka TSR

Velmi dobrá věc

Kromě celkového shrnutí výsledků dostali konkrétní výstupy také ředitelé a pod ně spadající vedoucí jednotlivých týmů. Ti o nich diskutovali se svými podřízenými. Dohodli se, na čem zapracovat – například které nedostatky odstranit, pokud jde o vybavení kanceláří nebo o firemní IT systém.

Zjištěné nedostatky se zařadily do plánu a postupně se na nich pracuje. „Určili jsme si jako termín konec března příštího roku, do kdy by se měly všechny položky v plánu odstranit. Poté průzkum zopakujeme, abychom zjistili, nakolik se to povedlo,“ dokládá Olga Bednářová, jak důslední v pracování s výsledky průzkumu tentokrát hodlají být.

A kdyby měla shrnout, jak Arnolda hodnotí? „Využití Arnolda je jednoduché, rychlé, efektivní, organizačně nijak náročné a uživatelsky příjemné,“ zamýšlí se vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Jediné vylepšení by uvítala ve zpracování výsledků, které má podle ní určité mezery a zdálo se jí poměrně pracné. „Nicméně za mě je Arnold velmi dobrá věc a doporučila bych ji kolegům v jiných firmách.“

Sdílet článek

Podobné články