Nalodenie prebieha úspešne, overili si plošne pomocou Arnolda v Notine

Notino je rýchlo rastúca dynamická firma, ktorá naberá 20 až 30 ľudí mesačne. Ako sa im páči náborový proces a skúšobná doba od nich zisťuje Arnold od apríla tohto roku. Návratnosť odpovedí je vysoká. Vďaka tomu v brnenskej firme napríklad zistili, že sa im podarilo pekne nastaviť najmä prvý deň, ktorý nováčikovia absolvujú, ale aj že niektorým zamestnancom nebol dostatočne vysvetlený adaptačný plán.

Notino logo

Celkom tri kolá prieskumu čakajú nových zamestnancov internetovej parfumérie, ktorá pôsobí už v 28 európskych krajinách. Arnold hovorí s tými, ktorí nastupujú na kancelárske pozície na centrálu, do call centra alebo ako store manažéri.

V prvom kole sa Arnold pýta nielen na to, ako nováčikovia hodnotia náborový proces, ale zhruba aj prvý týždeň v novej práci. Asi o šesť týždňov dostanú sadu otázok zisťujúcich ako sa im spolupracuje s tímom, komunikuje s nadriadeným alebo nakoľko sa cítia zaučení. Na konci skúšobnej doby majú možnosť vyjadriť sa k celej trojmesačnej adaptácii.

„Asi tri dni po nástupe odo mňa dostanú email, v ktorom im vysvetlím, čo Arnold je, prečo sa s nimi bude baviť alebo kam pôjdu výsledky. O ďalších pár dní absolvujú prvý chat,“

Tereza Voháňková, HR marketing specialist

Kúzlo prvého dňa

„Kolegov i mňa teší, že v prvom kole prieskumu je hodnotenie nováčikov pozitívne. Predovšetkým sa im páči prvý deň, ktorého súčasťou je okrem úvodnej prezentácie o firme aj tour po kanceláriách, zoznamovanie s ostatnými kolegami formou hry alebo spoločný obed,“ vysvetľuje HR marketingová špecialistka.

Priznáva ale, že v ďalších kolách prieskumu sa objavujú aj mierne nespokojnosti novonastupujúcich. Týkajú sa napríklad vysokého pracovného tempa, čo je podľa Terezy Voháňkovej dané povahou podnikania v dynamickej oblasti e-komercie.

Zatiaľ čo s týmto faktorom sa dá niečo robiť len ťažko, ďalšie zo zistení išlo napraviť pomerne ľahko. Niektorí nováčikovia sa v apríli, keď prieskum začal, sťažovali, že im nebol dostatočne vysvetlený adaptačný plán. To už sa na základe výsledkov práve z Arnolda neskôr nestávalo.

Na názory zistené od nových zamestnancov môžu reagovať aj vedúci jednotlivých oddelení. Výsledky prieskumu dostávajú od HR marketingovej špecialistky s odporúčaním, na čo je dobré sa zamerať.

Prečo Arnold?

Využívať Arnolda sa v Notine rozhodli, pretože chceli spokojnosť s adaptačným a čiastočne aj náborovým procesom plošne zmapovať a získať kvantifikovateľný prehľad. Príjemne ich prekvapila návratnosť odpovedí, ktorá sa v prvom kole pohybuje okolo 80 až 90 %, v ďalších dvoch o niečo klesá, ale nikdy pod 60 %. Okrem toho však využívajú v Notine aj bežné 1: 1 rozhovory s nováčikmi.

„Prieskum formou chatbota je osobnejší a dobre sa s ním respondentom pracuje. Horšie sa však pracuje nám s výsledkami, reporty nie sú príliš prehľadné, najmä pre tých, ktorým ich ako administrátor posielam. Celkovo je ale Arnold skvelý nástroj,“ uzatvára Tereza Voháňková.

Zdieľať článok

Podobné články